Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0282

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.


  O! który jesteś w niebie, Boże Ojcze Panie,
  Niech świat twe Imie święci, zna twe panowanie.
  Niech się twa wola dzieje, w niebie i na ziemi,
  Opatrz nas dzisiaj chlebem i darami twemi,
  Które po wsze dni z rąk twych hojnie odbieramy,
  A jako winowajcom naszym przebaczamy,
  Tak też racz nam win naszych przebaczenie sprawić,
  Ustrzedz wszelkiej pokusy, i od złego zbawić.


  PIEŚŃ XX.
  Ojcze nasz


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp f4 f4 e4 f8 [a8] | a8 [g8] f8 [e8] g8 [f8] f4 | \stemDown a4 a4 g4 a8 [c8] | \break
  c8 [bes8] bes8 [a8] a8 [g8] g4 | \repeat volta 2 { c4 a8 [c8] bes4 g8 [bes8] | a8 [f8] c'8 [a8] a4 g4 | \break
  \stemUp f4 f4 g4 \stemDown a8 [c8] | c8 [a8] bes8 [g8] \stemUp g8 [f8] f4 } s2
}
\addlyrics { \small {
  Oj -- cze! mod -- lim się do cie -- bie, Któ -- ry pa -- nu -- jesz na nie -- bie,
  A o -- pie -- ką twą na zie -- mi, Two -- je się dzie -- ci cie -- szy -- my.
}}