Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0166

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


 
A kiedy przyjdzie z tym światem rozstanie,
Ratuj nas ratuj, dobrotliwy Panie!
Niech z ciała twego przenajświętszego,
Posiłek mamy i oglądamy,
Ciebie łaskawego.


PIEŚŃ XI.
Z łacińskiego: Jesu dulcis.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp f8. [e16] d8. [f16] e8. [d16] c4 | f8. [g16] a4 g4 f4 |
  a4 a4 g8 [a8] bes4 | \break
  a4 a4 g4 f4 \bar "." a4 g4 g4 f4 | e4 g8 [e8] d4 c4 | \break
  c8 [d16 e16] f4 e4 f4 | g8 [a8] bes4 (\grace g4) a8 [g8] f4 \fermata \bar "." | 
  f8 [e8] d8 [g8] e8 [d8] c4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Je_ -- zu_ -- sa słod -- kie wspo__ -- mnie -- nie,
  Da -- je du_ -- szy po -- cie -- sze -- nie:
  Wszy -- stkie sło -- dy -- cze prze_ -- cho -- dzi,
  Kie__ -- dy Je -- zus wśród_ nas cho_ -- dzi,
  wśród_ nas_ cho_ -- dzi.
}}


Jezusa słodkie wspomnienie,
Daje duszy pocieszenie:
Wszystkie słodycze przechodzi,
Kiedy Jezus wśród nas chodzi, wśród nas chodzi.

Ani wdzięcznych śpiewów pienie,
Ani miłe uszom brzmienie,
Świętych myśli nie pomnoży
Jak ty Jezu Synu Boży!

Jezu grzeszników nadziejo!
Gdy w pokucie łzy swe leją:
Kto cię szuka, kto cię prosi,
Skarb twej łaski w sobie nosi.

Jezu! pociecho serc czystych:
Źródło prawd Boskich wieczystych: