Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0135

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
129
PIEŚNI WIELKANOCNE.


Przez twoje święte Zmartwychpowstanie,
Boży Synu! odpuścisz nam nasze zgrzeszenie:
Wierzymy żeś zmartwychpowstał,
Żywoteś nasz naprawił;
Śmierci wiecznej nas zbawił,
Swoją świętą moc zjawił.


W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego śpiewa się: Przez twoje święte Wniebowstąpienie, a na Zielone Świątki: Przez twoje święte Ducha zesłanie.


PIEŚŃ II.\relative c' { \clef tenor \key d \minor
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown a4 gis4 a4 cis4 | d2 a2 | a4 (b4) c2 | \break
\stemUp g4. f8 e4 d4 | g4 g4 g4 e4 | f4 g4 a2 | \break
a4 f4 g4 f4 | e4 f4 d2 | e4 f4.cis8 d4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Chry -- stus zmar -- twych -- wstan jest, Nam_ na
przy -- kład dan jest; Iż ma -- my "z mart" -- wych po -- wstać,
"Z Pa" -- nem Bo -- giem kró -- lo -- wać, Al -- le -- lu -- ja.
}}


Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest;
Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem królować, Alleluja.

Leżał trzy dni w grobie,
Dał bok przebić sobie;
Bok, ręce, nodze obie,
Na zbawienie człowiecze tobie, Alleluja.

Trzy Maryje poszły,
Drogie maści niosły,
Chciały Chrystusa pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać, Alleluja.

Gdy na drodze były,
Tak sobie mówiły: