Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0110

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
104
PIEŚNI POSTNE.


W czas wieczorny uczciwy pogrzeb mu sprawiono,
W ciele świętem nadzieję wskrzeszenia wznowiono;
Maści wonne przydano, pisma się spełniły,
Niechże wiecznie wspominam śmierć twą Jezu miły.

Te modlitwy nabożne tobie polecamy
Jezu Panie, i twoją mękę w nich wznawiamy;
A ty coś za nas cierpiał niezmierne boleści,
Domieść nas wiekuistych po śmierci radości.


PIEŚŃ XV.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp e,8 gis8 a8 \stemDown c8 b4 c8 [a8] | b8 c8 a8 gis8 a4 a4 } \break
  \time 3/4
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c8 d8 e4 e4 | d8 d8 c4 b4 } \break
  \time 2/2
  c8 e8 d8 c8 b4 c8 [a8] | b8 c8 a8 gis8 a4 a4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  O -- gro -- dzie O -- li -- wny wi -- dok w_to -- bie dzi -- wny,
  Tę -- skność smu -- tek strach go ści -- ska,
  Ach Je -- zu mdle -- ją -- cy! Pra -- wieś ko -- na -- ją -- cy.
}}
\addlyrics { \small {
  Wi -- dzę Pa -- na me -- go na twarz u -- pa -- dłe -- go:
  Krwa -- wy pot z_nie -- go wy -- ci -- ska,
}}

\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \mark \markup { \small \caps "Melodyja druga." }
  \repeat volta 2 {
    \stemDown a8 c4 b8 a8 b8 d4 | c8 b8 c8 gis8 a4 a8 r8 } \break
  \time 3/4
  \repeat volta 2 {
    c8 d8 e8 e4. | d8 d8 e4 b4 } \break
  \time 2/2
  c8 e4 d8 c16 [b16] a8 d4 | c8 b8 c8 gis8 a4 a8 r8 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  O -- gro -- dzie O -- li -- wny wi -- dok w_to -- bie dzi -- wny,
  Tę -- skność smu -- tek strach go ści -- ska,
  Ach Je -- zu mdle -- ją -- cy! Pra -- wieś ko -- na -- ją -- cy.
}}
\addlyrics { \small {
  Wi -- dzę Pa -- na me -- go na twarz u -- pa -- dłe -- go:
  Krwa -- wy pot z_nie -- go wy -- ci -- ska,
}}


Ogrodzie Oliwny widok w tobie dziwny,
Widzę Pana mego na twarz upadłego:
Tęskność smutek strach go ściska,
Krwawy pot z niego wyciska,
Ach Jezu mdlejący!
Prawieś konający.