Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0102

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


PIEŚŃ XI.
U Grobu Pańskiego.\relative c {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp d2 a'2 | g2 f2 | e1 | d2 cis2 | d2 f2 | e2 d2 \fermata } \break
  g2 d2 | d2 e2 | c1 | f2 e2 | f2 g2 | a2 a2 \fermata | \break
  d,2 a'2 | g2 f2 | e1 | g2 g2 | a2 (g4) f4 | e2 d2 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Płacz -- cie A -- nie -- li, płacz -- cie du -- chy świę -- te,
  Płacz -- cie przy śmier -- ci, płacz -- cie przy po -- grze -- bie,
  Kró -- la wa -- sze -- go i Bo -- ga na nie -- bie.
}}
\addlyrics { \small {
  Ra -- dość wam dzi -- siaj i we -- se -- le wzięte:
}}

\relative c {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \mark \markup { \small \caps "Melodyja druga." }
  \repeat volta 2 {
    \stemUp a'2 e4 f4 | g4. (f8) e2 | f4 g4 a2 | \break
    f4 e4 d2 } \stemDown d'2 a4 b4 | c2 a2 | c4 b4 c4 a4 | \stemUp g2 f2 \fermata | \break
  a2 e4 f4 g4. (f8) e2 | f4 g4 a2 | f4 e4 d2 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Płacz -- cie A -- nie -- li, Płacz -- cie du -- chy świę -- te,
  Płacz -- cie przy śmier -- ci, płacz -- cie przy po -- grze -- bie,
  Kró -- la wa -- sze -- go i Bo -- ga na nie -- bie.
}}
\addlyrics { \small {
  Ra -- dość wam dzi -- siaj i we -- se -- le wzię -- te:
}}


Płaczcie Anieli, płaczcie duchy święte,
Radość wam dzisiaj i wesele wzięte:
Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie,
Króla waszego i Boga na niebie.