Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0099

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Przez twoje gorzkie skonanie,
Litościwy bądź nam Panie!
W ostatnim zgonie, miej nas w obronie,
Na prawej postaw nas stronie.

O Jezu miłości moja!
Do twego wzdycham pokoju,
Za grzechy płaczę, sercem cię raczę,
Krzyżem twoim głowę znaczę.


PIEŚŃ IX.
Na wielki Piątek przy ucałowaniu Krzyża.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp a2 a4 c4 | b4 (gis4) e2 | a4 b4 c4 a4 | b2 b2 } \break
  b2 b4 \stemDown d4 \stemUp c4 (b4) b2 | a4 b4 c4 a4 | b2 b2 | \break
  a2 a4 c4 | b4 (gis4) e2 | a4 b4 c4 gis4 | a2 a2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Zbli -- żam się kto -- bie Je -- zu mój ko -- cha -- ny,
  Nie tak jak Ju -- dasz któ -- ry na wy -- da -- nie,
  Lecz z_u -- ża -- le -- niem Je -- zu Chry -- ste Pa -- nie.
}}
\addlyrics { \small {
  Ca -- ło -- wać cięż -- kie i nie -- znoś -- ne ra -- ny:
}}


Zbliżam się ktobie Jezu mój kochany,
Całować ciężkie i nieznośne rany:
Nie tak jak Judasz który na wydanie,
Lecz z użaleniem Jezu Chryste Panie.

Całuję prawą twoją Jezu rękę,
Byś mnie nie oddał na piekielną mękę:
Całuję oraz lewą rękę twoją,
Byś zbawić raczył grzeszną duszę moją.

Zbliżam się sercem i do twego boku,
Nie daj na zgubę mnie z swego wyroku: