Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0097

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  Cóż ja, com miała jednego!
  Już nie będę mieć inszego.

  O niestetyż miły Panie!
  Toć niemałe rozłączenie,
  Przedtem było miłowanie,
  A teraz ciężkie wzdychanie;
  Czemuż Boże Ojcze nie dbasz,
  O Synaczku pieczy nie masz.

  Którzy tej Pannie służycie,
  Smutki jej rozmyśliwajcie,
  Jako często omdlewała,
  Często na ziemię padała;
  Przez te smutki któreś miała,
  Uprośże nam wieczną chwałę.


  PIEŚŃ VIII.


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp d8 [e8] f8. [a16] g8 [f8] e4 | f8 [g8] a4 g4 f4 | a4 a4 g8 [a8] bes4 | \break
  a4 a4 g4 f4 \bar "." a4 g8. f16 g4 e4 | a4 g8. f16 g4 e4 | \break
  g4 g4 g4 a4 | g4. f8 e4 d4 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Za -- wi -- taj u -- krzy -- żo -- wa -- ny!
  Je -- zu Chry -- ste przez Twe ra -- ny,
  Kró -- lu na nie -- bie, pro -- si -- my Cie -- bie,
  Ra -- tuj nas w_każ -- dej po -- trze -- bie.
}}


  Zawitaj ukrzyżowany!
  Jezu Chryste przez Twe rany,
  Królu na niebie, prosimy Ciebie,
  Ratuj nas w każdej potrzebie.

  Zawitaj ukrzyżowany!
  Całujem twe święte rany;
  Przebite ręce, nogi w tej męce,
  Mejcież nas w swojej opiece.