Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0087

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
81
PIEŚNI POSTNE.


PIEŚŃ VI.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \stemUp d,8 \stemDown a'8 a4 g4 | a8 c8 b4 a4 | c4 a4 g8 a8 | \break
  a8 \stemUp f8 e4 d4 \bar "." \stemDown g4 a4 \stemUp f8 f8 | g8 f8 g4 a4 | \break
  \stemDown c4 a4 g8 a8 | a8 \stemUp f8 e4 d4 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Oj -- cze Bo -- że wszech -- mo -- gą -- cy, Któ -- ry z_mi -- ło --
  ści go -- rą -- cej, Ze -- sła -- łeś na te ni -- sko -- ści,
  Sy -- na swe -- go z_wy -- so -- ko -- ści.
}}


Ojcze Boże wszechmogący,
Który z miłości gorącej,
Zesłałeś na te niskości,
Syna swego z wysokości.

Ku wielkiemu pocieszeniu,
Twemu ludzkiemu plemieniu,
Wydałeś go na stracenie,
Przez człowiecze odkupienie.

Miejmyż wszyscy na baczności,
Drogą śmierć jego miłości,
I smutek matuchny jego,
Który cierpiała dla niego.

Gdy go we czwartek żegnała,
Tak mu mówiąc narzekała:
Weźmij mię w Ogrojec z sobą,
Pójdę rada na śmierć z tobą.

Pan na nią smutnie poglądał,
Po swej Matce tego żądał:
Miła Matko racz mię puścić,
Nocci blisko już nam czas iść.