Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0041

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.\relative c {\clef tenor
\key c \major

\autoBeamOff
e4 f e d |
e f e d |
\time 3/4 g g a8.[ g16] |
f4 e2 | 
g4 g a8.[ g16] |
f4 e2 | 
\time 4/4
a4 b c a |
g f e d |
\time 3/4 g g a8.[ g16] |
f4 e2 | 
\bar "."
}
\addlyrics { \small {
W_dzień Bo -- że -- go na -- ro -- dze -- nia
we -- se -- li lu -- dzie,
bło -- go im bę -- dzie;
Chwa -- łę Bo -- gu wy -- śpie -- wu -- ją,
We -- so -- ło wszę -- dzie.
} }

W dzień Bożego narodzenia,
Weseli ludzie, błogo im będzie;
Chwałę Bogu wyśpiewują,
Wesoło wszędzie.

Anioł pasterzom zwiastował,
Że się narodził, nas uweselił;
Król Herod się zafrasował,
Dziatki pobić dał.

Bili, siekli, mordowali,
Srodzy katowie, właśni zbójcowie;
Krzyczą dziatki, płaczą matki,
Bardzo rzewliwie.

Od piersi ich wydzierali
I rozcinali: Rycerze mali
Z matkami się pożegnali,
Żal to niemały.

Tam krwawe łzy wylewały
Płaczliwe matki, kiedy ich dziatki
Leżą jakby barankowie,
Lub w polu snopki.


    Do ciebie Panie, Boże w dobroci, i t. p. nie zdaje się to pochodzić z śpiewania ludu, tylko że tak początkowo ułożone były: gdyż napotykamy w tym sposobie przez dawnych Kompozytorów ułożone niektóre melodyje, jak n. p. w xiążce: Melodiæ odarum Horatii, Francoforti 1552; — w Rosa Bohemica, Pragæ 1668 pieśń Ś. Wojciecha: Hospodyne pomiłuy ny; — w Melodyjach na Psałterz polski Mikołaja Gomółki, w Krak. 1580, psalm 81 i 85, i w wielu innych.