Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0034

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Pasterze krajów onych,
Pilnie strzegąc trzód swoich, Weseli byli;
I że narodzonego,
Od wojska Anielskiego, Być usłyszeli:
Do Betleem wszyscy,
Panu swemu ku czci, Wnet się udali;
Tam w jasłkach nagiego,
I rodzice jego, Przy nim naleźli.

Z tego się my radujmy,
I wdzięcznie przywitajmy, Pana naszego;
Że się raczył narodzić,
Chciejmyż jemu wdzięczni być, Z serca prawego;
Jemu dziś śpiewajmy,
Jemu chwałę dajmy, Mówiąc bez miary:
Tobie chwała Panie,
Tobie dziękczynienie, Za twoje dary.


PIEŚŃ II.\relative c {\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

f4 f g g |
a g f2 |
c'4 c d d |
\break
c b c2 |
\bar "|:" c4 c d2 |
c4 c bes bes |
\break
\stemUp a a g2 |
\stemDown c4 c bes bes |
\stemUp a a g2 |
\break
\stemDown c2 a4 bes |
\stemUp a g f2
\bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
A -- nioł pa -- ste -- rzom mó -- wił:
Chry -- stus się wam na -- ro -- dził
W_Bet -- le -- em nie bar -- dzo po -- dłem mie -- ście,
Na -- ro -- dził się w_u -- bó -- stwie,
Pan wsze -- go stwo -- rze -- nia.
} }


Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
W Betleem nie bardzo podłem mieście,
Narodził się w ubóstwie,
Pan wszego stworzenia.