Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Obrony Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu Wydziałów Wojskowych przy Wojewódzkich i Powiatowych Radach Narodowych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo uchylone


Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Obrony Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu Wydziałów Wojskowych przy Wojewódzkich i Powiatowych Radach Narodowych
Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Obrony Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu Wydziałów Wojskowych przy Wojewódzkich i Powiatowych Radach Narodowych
z dnia 15 sierpnia 1944 r.
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1944 r., nr 3, poz. 15.

ROZPORZĄDZENIE KIEROWNIKA RESORTU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM RESORTU OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 sierpnia 1944 r.
utworzeniu Wydziałów Wojskowych przy Wojewódzkich i Powiatowych Radach Narodowych.

W celu wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15. VIII. b. r. o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej (Dz. U. R. P. Nr 2, poz. 5) oraz wykonania przez Władze Administracji Publicznej — Państwowe i Samorządowe — wszelkich prac wstępnych i pomocniczych w zakresie poboru rekruta, mobilizacji, oraz dla zaspokojenia wszelkich potrzeb Wojska Polskiego, związanych z wykonaniem przez nie zadań obronnych, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przy Wojewódzkich i Powiatowych Radach Narodowych oraz Radach Narodowych w miastach wydzielonych tworzy się Wydziały Wojskowe, a przy Samorządach Miejskich i Gminnych — Referaty Wojskowe. Oficerów na odpowiedzialne stanowiska w Wydziałach Wojskowych wyznacza Kierownik Resortu Obrony Narodowej według etatów sporządzonych przez Kierownika Resortu Administracji Publicznej w uzgodnieniu z Kierownikiem Resortu Obrony Narodowej.

§ 2. Współdziałanie Wydziałów Wojskowych podległych Resortowi Administracji Publicznej z organami w Resorcie Obrony Narodowej ustala się w sposób poniższy:

a) Wydziały Wojskowe przy Wojewódzkich Radach Narodowych podlegają Szefowi Biura Wojskowego w Resorcie Administracji Publicznej i współpracują z Szefem Mobilizacji w Resorcie Obrony Narodowej bezpośrednio do czasu zorganizowania Okręgów Wojskowych (D O K) a potem — z Dowództwem Okręgu Wojskowego;
b) Wydziały Wojskowe przy Powiatowych Radach Narodowych i Miejskich Radach Narodowych w miastach wydzielonych — podlegają Wydziałom Wojskowym przy Wojewódzkich Radach Narodowych a współpracują z Rejonowymi Komendami Uzupełnień;
c) Referaty Wojskowe przy Samorządach Miejskich i Gminnych podlegają Wydziałom Wojskowym przy Powiatowych Radach Narodowych i działają według instrukcji Rejonowych Komend Uzupełnień.

§ 3. Do zakresu działania Wydziałów Wojskowych należą:

a) sprawy związane z administracją i ewidencją rezerw ludzkich, podlegających obowiązkowi służby wojskowej włącznie do przeprowadzenia poboru rekruta;
b) sprawy związane z administracją i ewidencją kontyngentu ludzkiego dla przysposobienia wojskowego;
c) sprawy związane z zabezpieczeniem wykonania zadań mobilizacyjnych, zarządzonych przez władze wojskowe;
d) sprawy związane z administracją i ewidencją kontyngentów zwierzęcych (koni) oraz środków lokomocji dla potrzeb wojska, podlegających mobilizacji ogólnej;
e) sprawy związane z odroczeniem wcielenia do wojska rekrutów z poboru;
f) sprawy związane z wykonaniem pkt. 5. dekretu na wstępie cytowanego.

Kierownik Resortu Obrony Narodowej:
Michał Rola-Żymierski generał broni

Kierownik Resortu Administracji Publicznej:
Stanisław Kotek-Agroszewski


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.