Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo uchylone


Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej • Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
z dnia 15 sierpnia 1944 r.
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1944 r., nr 2, poz. 5.

DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO

z dnia 15 sierpnia 1944 r.

o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej.

Znaczna część ziemi polskiej krwawi się jeszcze w jarzmie niemieckiego okupanta. Aby dobić znienawidzonego wroga, zwiększyć udział Narodu Polskiego w zwycięstwie nad hitleryzmem, wzmóc siłę zbrojną odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnić wyzwolonej Ojczyźnie dostojną pozycję i znaczenie wśród narodów świata — na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydjum Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1. Powołać w czasie od 20 do 31 sierpnia 1944 r. do służby wojskowej na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej terenach Rzeczypospolitej następujących obywateli mężczyzn uznanych za zdolnych do służby wojskowej:

a) Poborowych, urodzonych w roku 1924, 1923, 1922, 1921.
b) Oficerów rezerwy, oficerów b. tajnych organizacji wojskowych, oficerów w stanie spoczynku i urzędników wojskowych do lat 50, a oficerów zawodowych (służby czynnej) do lat 60.
c) Podoficerów rezerwy, podoficerów b. tajnych organizacji wojskowych, podoficerów w stanie spoczynku do lat 40, a podoficerów zawodowych (służby czynnej) do lat 50.
d) Lekarzy, felczerów, lekarzy weterynarji i felczerów weterynarji do lat 50.
e) Szoferów, specjalistów samochodowych, specjalistów lotnictwa i broni pancernej do lat 40.

Art. 2. Przeprowadzić w terminie od 1 do 20 września 1944 r. rejestrację:

a) Mężczyzn, urodzonych w roku 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911.
b) Kobiet-lekarzy do lat 30.
c) Kobiet-starszych pielęgniarek, pielęgniarek, sanitariuszek, radiotelegrafistek, telegrafistek od 19 do 30 lat.

Art. 3. Mobilizację i rejestrację powołanych do służby wojskowej oraz rejestrację obywateli, wymienionych w art. 2, przeprowadzają Rejonowi Komendanci Uzupełnień przez Tymczasowe Wojskowe Komisje Poborowe i Rejestracyjne, które po zmobilizowaniu wojskowych i urzędników R. K. U. przekształca się w Rejonowe Komendy Uzupełnień.

Art. 4. Od stawiennictwa do poboru i rejestracji są wolne osoby ułomne, które wymagają opieki jak: kaleki, głuchoniemi, umysłowo chorzy, garbaci i t. d.

Art. 5. Od stawiennictwa do poboru są wolni:

a) Właściciele i dyrektorzy fabryk i zakładów przemysłowych, administratorzy przedsiębiorstw gospodarczych, zatwierdzeni przez Powiatowe Rady Narodowe.
b) Pełniący służbę pracownicy kolei żelaznych, pracownicy poczt i telegrafów i pracownicy dróg wodnych.
c) Członkowie milicji i funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego w czynnej służbie.
d) Wysoko wykwalifikowani pracownicy i urzędnicy fabryk, przedsiębiorstw państwowych i urzędów państwowych na wniosek właścicieli, dyrektorów lub kierowników, zatwierdzonych przez Powiatowe Rady Narodowe.
e) Nauczyciele i wykładowcy szkół średnich i wyższych, profesorowie, asystenci i t. p. pracownicy zakładów i laboratorjów naukowych.
f) Osoby duchowne i duszpasterze wszelkich wyznań.
h) Kobiety specjalistki, mające dzieci.

Wymienieni w art. 5 od a) do g) winni stawić się do rejestracji.

Po zarejestrowaniu się otrzymują zaświadczenia o odroczeniu (reklamacje), wydane przez Rejonowych Komendantów Uzupełnień.

Art. 6. Rejonowi Komendanci Uzupełnień przeprowadzą pobór i powołanie do wojska osób, wymienionych w art. 1 oraz rejestrację osób wymienionych w art. 2, wyznaczą odpowiednie terminy i ustalą miejsce stawiennictwa.

Art. 7. Oficerowie, podoficerowie oraz wszystkie osoby, powołane do poboru i do służby wojskowej, przy zgłoszeniu się winni posiadać żywność na 10 dni, zależnie od wyznaczonego miejsca stawiennictwa. Powołani do poboru i do służby wojskowej winni zabrać ze sobą prócz tego dwie zmiany bielizny, przybory do jedzenia, przybory toaletowe i posiadany ekwipunek wojskowy.

Art. 8. Na organa milicji i przedstawicieli władz bezpieczeństwa publicznego wkłada się obowiązek i odpowiedzialność za dopilnowanie terminowego stawiennictwa powołanych do poboru, do służby wojskowej i do rejestracji.

Art. 9. Osoby, uchylające się od stawiennictwa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności według prawa wojennego.

Art. 10. Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Kierownikowi Resortu Administracji Publicznej, Kierownikowi Resortu Obrony Narodowej oraz Kierownikowi Resortu Bezpieczeństwa Publicznego.

Art. 11. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej
Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
Edward Bolesław Osóbka-Morawski

Kierownik Resortu Obrony Narodowej:
generał broni: Michał Rola-Żymierski

Kierownik Resortu Administracji Publicznej:
Stanisław Kotek-Agroszewski

Kierownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego:
Stanisław Radkiewicz


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.