Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 9. Stycznia 1816 r. względem Woyskowych, iż nie mogą bydź wprost do sądu karzącego Cywilnego, lecz do Władzy Woyskowéy zaskarżani...

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Prawo historyczne


Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 9. Stycznia 1816 r. względem Woyskowych, iż nie mogą bydź wprost do sądu karzącego Cywilnego, lecz do Władzy Woyskowéy zaskarżani, a popełniaiący przestępstwo niemaiące z służbą związku, pod Sąd Cywilny Karzący oddanemi będą i że z gaży woyskowego na satysfakcyą wierzyciela czwarta część zatrzymaną bydź ma
Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 9. Stycznia 1816 r. względem Woyskowych, iż nie mogą bydź wprost do sądu karzącego Cywilnego, lecz do Władzy Woyskowéy zaskarżani, a popełniaiący przestępstwo niemaiące z służbą związku, pod Sąd Cywilny Karzący oddanemi będą i że z gaży woyskowego na satysfakcyą wierzyciela czwarta część zatrzymaną bydź ma
z dnia 9 stycznia 1816
Publikator: Dziennik Praw Królestwa Polskiego Tom I (1816), nr 2, str. 113-114
W Imieniu Nayiaśnieyszego

ALEXANDRA I.

Cesarza Wszech Rossyi

Króla Polskiego etc. etc. etc.


Namiestnik w Radzie.


Na przedstawienie Ministra Sprawiedliwości postanowiliśmy i stanowiemy:

1.

Żaden Woyskowy niemoże bydź wprost pociągany do Sądu karzącego Cywilnego, lecz do naybliższéy władzy Woyskowey zaskarżony, a w przypadku zaaresztowania, do teyże władzy Woyskowey oddany bydź powinien.

2.

Woyskowy popełniaiący przestępstwo, niemaiące związku z obowiązkiem służby, oddany będzie przez naywyższą kommendę pod Sąd karzący Cywilny.

3.

Wyroki Sądów w materyi Cywilney zapadłe, z mocy których wypada na satysfakcyą wierzyciela zatrzymać pewną część pensyi woyskowego, tylko przez Władze Woyskowe exekwowane bydź mogą; które stosownie do przepisów Prawa zalecą czwartą część gaży zatrzymać na zaspokoienie wierzyciela.

4.

Sprzęty woienne, rzeczy skarbowe, tudzież konie, mundury, broń, i wszelkie przedmioty do służby woyskowéy należące, nie mogą bydź na satysfakcyą wierzyciela tradowane, ani sprzedawane.

5.

Uskutecznienie tego postanowienia, które w Dzienniku Praw pomieszczone bydź powinno, polecone iest Kommissyom Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Woyny.
Dan w Warszawie d. 9. Stycznia 1816 r.

(podpisano) Zaiączek.

Minister Sprawiedliwości  
(podp.) Wawrzecki.  
  Radzca Stanu
  (podp.) Plater.
  Zgodno z oryginałem:
  Radzca zastępuiący Sekretarza Stanu
  (podp.) Plater.
Zgodno z oryginałem:  
Minister Sprawiedliwości  
Wawrzecki.  

Dzień ogłoszenia dnia 4. Marca 1816 roku.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.