Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 12. Marca 1816 r., oznaczaiące sposób obliczania pretensyi do Rządu z Epoki od 1. Lutego 1813. do wyłącznie dnia 1. Czerwca 1815. Roku, przez Osoby tak Cywilne iako i Woyskowe, maiących

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Postanowienie Namiestnika Królewskiego oznaczaiące sposób obliczania pretensyi do Rządu z Epoki od 1. Lutego 1813. do wyłącznie dnia 1. Czerwca 1815. Roku, przez Osoby tak Cywilne iako i Woyskowe, maiących
Postanowienie Namiestnika Królewskiego oznaczaiące sposób obliczania pretensyi do Rządu z Epoki od 1. Lutego 1813. do wyłącznie dnia 1. Czerwca 1815. Roku, przez Osoby tak Cywilne iako i Woyskowe, maiących
z dnia 12. Marca 1816
Publikator: Dziennik Praw Królestwa Polskiego Tom I (1816), nr 3, str. 237-240
w Imieniu Nayiaśnieyszego

ALEXANDRA I.

Cesarza Wszech Rossyi

Króla Polskiego etc. etc. etc.

Namiestnik Królewski w Radzie Stanu.

Zważaiąc iż szczupłe fundusze Skarbu nie mogą wydostarczać zarazem tak bbieżącym wydatkom, iak i z czasu Rządu byłéy Rady Naywyższéy Tymczasowéy Xięstwa Warszawskiego zaległym, postanowiliśmy i stanowiemy:

Artykuł 1.

Wszelkie do Skarbu pretensye pochodzące z Epoki od dnia 1. Lutego 1813. do wyłącznie dnia 1 Czerwca 1815. które dotąd w części lub całkowicie nie są zaspokoione, maią bydź po Departamentach w właściwych Prefekturach okazywane, dostatecznie legitymowane i obliczane.

Artykuł 2.

Obliczone tym sposobem w mieyscowych Prefekturach pretensye z całego Departamentu, iako i pretensye z kolei wyroków Króla JMCi Saskiego wówczas Xięcia Warszawskiego z dnia 18. Stycznia 1810 i z dnia 26. Czerwca 1811 r. co do dawnieyszych Departamentów z Epoki od 1. Czerwca 1809. r. a co do nowszych z Epoki od 1. Stycznia 1810, aż po dzień 1. Lutego 1813 r. które była Rada Naywyższa Tymczasowa Uchwałą z dnia 25. Czerwca 1813. do podobnego w Prefekturach obliczenia odesłała, w szczególności przez Prefektów podane bydź maią Kommissyi Likwidacyinéy w skutek Traktatów Wiedeńskich ustanowionéy.

Artykuł 3.

Pretensye Osób Woyskowych Polskich w Prefekturach oliczone przed podaniem Kommissyi Likwidacyinéy do Kommissyi Rządowéy Woyny, dla ich sprawdzenia odsyłane bydź maią.

Artykuł 4.
Zważaiąc iż różnéy rangi Officyerowie z Woysk Cesarstwa Rossyiskiego za Kommendanctwo po placach i Etapach w naszém Królestwie z Epoki w art. 1. wskazanéy do naszego Skarbu maią pretensye i z Kommend takowych będąc odwołanemi kray Królestwa Polskiego opuścić muszą, pretensye tego rodzaiu bez odnoszenia do Kommissyi Likwidacyinéy ze Skarbu zaspokoione mieć chcemy.

Artykuł 5.

Dopełnienie ninieyszego postanowienia i umieszczenie w Dzienniku Praw, tudzież w Pismach publicznych Kommissyom Rządowym w czém do któréy należeć będzie, polecamy.

Działo się w Warszawie na Posiedzeniu Rady Administracyinéy dnia 12. Marca 1816. r.

(podpisano) Zaiączek.

Minister Przychodów i Skarbu  
(podp.)T. Matuszewic  
   
  Radzca Sekretarz Stanu, Generał Brygady
  (podpisano) Kossecki
   
  Zgodno z Oryginałem
  Radzca Sekretarz Stanu, Generał Brygady
  (podpisano) Kossecki.
   
Zgodno z Wypisem  
Minister Sprawiedliwości  
Wawrzecki.  

Dzień ogłoszenia d. 12. Kwietnia 1816. Roku.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).