Pomoc:Archiwum 2023/Ilustrowanie tekstów

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Archive

Ta strona ma charakter historyczny bądź archiwalny. Prosimy nie modyfikować tej strony.

Skąd można pozyskać pliki z ilustracjami

Bogatym zbiorem różnego rodzaju plików które można wykorzystać do ilustracji tekstów jest repozytorium plików znajdujące się na Wikimedia Commons. Są one zwykle już pogrupowane tematycznie w kategorie i podkategorie.

Tam też należy ładować pliki własnego autorstwa (takie jak np. zdjęcia, skany książek, pliki audio, wideo, pliki publikacji w formacie pdf, itp.) lub pliki pozyskane z innych źródeł ale tylko takie, których pochodzenie można wskazać i można udowodnić, że mogą być one publikowane na wolnej licencji lub prawa autorskie do nich wygasły. Pliki zgromadzone na Wikimedia Commons są dostępne dla wszystkich innych projektów siostrzanych Fundacji Wikimedia.

Językiem roboczym powyższego projektu jest język angielski ale po rejestracji nowego użytkownika można w jego preferencjach ustawić jako język interfejsu i wyświetlanych komunikatów m.in język polski, co znacznie ułatwia poruszanie się w tym zasobie dla osób nie władających pewnie językiem angielskim.

Nie zleca się ładowania plików bezpośrednio na serwer polskich Wikiźródeł, bo są one wtedy dostępne tylko lokalnie.

Ochrona prawna utworu (dotycząca także jego formy, układu typograficznego, szaty graficznej, itp.)

Przy pracach związanych z danym utworem i jego ilustracją należy zawsze mieć na uwadze ogólne przepisy prawa autorskiego; zobacz: Wikiźródła:Prawa autorskie.

Polskie prawo autorskie chroni wszelkie przejawy twórcze. Należy zauważyć, że prawnie chroniona jest nie tylko treść, ale i forma, w jakiej utwór został wydany. Grafiki, ilustracje, a także układ tekstu chronione są w takim samym stopniu, jak sam utwór. Wprowadzając je do Wikiźródeł, pamiętać należy o sprawdzeniu, czy elementy te również rozpowszechniane są na wolnej licencji, względnie czy wygasła wobec nich ochrona zapewniana przez prawo autorskie.

W praktyce oznacza to, że należy korzystać z jak najstarszego wydania utworu. Czasem nie jest to możliwe, a utwór kopiujemy z wydania współczesnego lub ze strony internetowej. Analizowanie praw do ilustracji i układu można zgrubnie przeprowadzić odpowiadając na poniższe pytania.

  1. Jeśli wydanie, z którego korzystamy, jest starsze niż 70 lat, a autor ilustracji nie został określony, ilustracje są w domenie publicznej.
  2. Jeśli w wydaniu, z którego korzystamy, autor ilustracji został określony, należy sprawdzić datę jego śmierci.
  3. Jeśli wydanie, z którego korzystamy, jest starsze niż 70 lat, a autor układu graficznego nie został określony, ilustracje są w domenie publicznej.
  4. Jeśli w wydaniu, z którego korzystamy, autor układu graficznego został określony, należy sprawdzić datę jego śmierci.

W razie wątpliwości nie wolno wykorzystywać grafik i należy unikać powielania układu graficznego jeśli istnieją podejrzenia, że ma on charakter twórczy, a nie wyłącznie techniczny.

Zobacz też