Polacy i polskość ziemi złotowskiej w latach 1918-1939/Bibliografia

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Henryk Zieliński
Tytuł Polacy i polskość ziemi złotowskiej w latach 1918-1939
Pochodzenie Prace Instytutu Zachodniego nr 12
Wydawca Instytut Zachodni
Data wydania 1949
Druk Państw. Pozn. Zakł. Graf. Okręg Północ
Miejsce wyd. Poznań
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: Pobierz Cały tekst jako ePub Pobierz Cały tekst jako PDF Pobierz Cały tekst jako MOBI
Indeks stron

BIBLIOGRAFIA
A.  OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE
1.   
Józef Mitkowski: „Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski”, Poznań 1946.
2.   
Józef Feldman: „Bismarck a Polska“, Katowice 1938.
3.   
Tenże: „Problem polsko-niemiecki w dziejach”, Katowice 1946.
4.   
Józef Kisielewski: „Ziemia gromadzi prochy“, Poznań 1938.
5.   
Leszek Gustowski: „Polska a Pomorze Odrzańskie“, W-wa 1946.
6.   
Friedrich Heiss u. A. Hillen-Ziegfeld: „Deutschland und der Korridor“. Berlin 1933 (rozdz. „Die Provinz Grenzmark Posen-Westpreussen“, aut. Friedrich v. Bülow).
7.   
Richard Perdelwitz: „Ein Jahrhundert grosspolnischer Ideengeschichte“. Schneidemühl 1936.
8.   
Pierre Chartier: „La colonisation allemande dans l’ancienne Pologne prussienne et ses conséquences actuelles“. Paris — Lwów — Poznań 1921.
9.   
Jan Skala: „Die nationalen Minderheiten im Deutschen Reich und ihre rechtliche Situation“, Berlin 1929.
10.   
Józef Kostrzewski. „Prehistoria ziem polskich“. Kraków 1939.
11.   
Wilhelm Winkler: „Statistisches Handbuch der europäischen Nationalitäten“. Wien — Leipzig 1931.
12.   
Karl Keller: „Die fremdsprachige Bevölkerung im Freistaate Preussen“ — Sonderabdruck aus der „Zeitschnft des preussischen Statistischen Landesamts“ — 66. Jahrgang, 1926, 1. und 2. Abteilung.
13.   
„Mały Rocznik Statystyczny“, r. 1939. W-wa 1939.
14.   
„Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich“. Berlin 1937. .
15.   
Eugeniusz Zdrojewski: „Szkolnictwo polskie w Niemczech“. Warszawa 1934.
16.   
H. Lewandowski: „Szkolnictwo polskie w Niemczech i Prusach Wschodnich“. Toruń 1931.
17.   
R. Schatton: „Die Finanzpolitik der polnischen Minderheit in Deutschland“. Berlin 1931.
18.   
„Sprawozdanie Światowego Związku Polaków z Zagranicy“. W-wa 1935.
19.   
Willy Schmidt: „An der Kurmark Grenze“.
20.   
Helmut Schleinitz: „Besiedlung und Bevölkerung der südlichen Grenzmark“. Grimmen in Preussen 1936.
21.   
Schmitz-Frase: „Landeskunde der Provinz Grenzmark Posen-Westpreussen“. Breslau 1929.
22.   
„Polacy na Ziemi Lubuskiej i na Łużycach przed r. 1939“ — tajny memoriał niemiecki, opr:. dr K. Kolańczyk i dr Wł. Rusiński. Poznań 1946.
23.   
Andrzej Krajna-Wielatowski: „Miejscowości Pogranicza“. Poznań 1932.
24.   
„Słowniczek nazw miejscowych“ (zeszyt 1 — Pomorze Zachodnie). Poznań 1945.
25.   
H. J. Schmitz: „Geschichte des Netze-Warthelandes, insbesondere der Grenzmark Posen-Westpreussen“, Leipzig 1941.
26.   
Andrzej Krajna-Wielatowski: „Ziemia Złotowska“. Poznań 1928.
27.   
Otto Goerke: „Der Kreis Flatow“. Flatow 1918.
28.   
Heinrich Bigalke: „Semesterarbeit 1934/35“ (kilka luźnych rozdziałów o położeniu Polaków w powiecie złotowskim, maszynopis).
29.   
„Bank Ludowy — Volksbank w Złotowie, pismo pamiątkowe 25-letniego jubileuszu“, 1927.
30.   
„Heimatkalender Kreis Flatow Grenzmark“. Flatow 1927.
31.   
Władysław Kosiecki: „Polskie Gimnazjum w Bytomiu“. Opole 1937.
32.   
„Polactwo Walczące“, broszura specjalna. Berlin 1938.B.  CZASOPISMA
33.   
Kulturwehr“ (w r. 1925 „Kulturwille“) — Zeitschrift für Volkstumskampf — Herausgeber: Verband der nationalen Minderheiten im Deutschen Reich. Berlin (roczniki 1925—1938, nieznaczne luki).
34.   
Sprawy Narodowościowe“ — wyd. Instytut dla Badań Zagadnień Narodowościowych. W-wa (roczniki 1927-1938, nieznaczne luki).
35.   
Strażnica Zachodnia“, wyd. Z. O. K. Z., później P. Z. Z. Poznań (roczniki 1922—1935, luki).
36.   
Questions Minoritaires“ — wyd. Instytut dla Badań Zagadnień Narodowościowych. W-wa (roczniki 1928, 29, 32, nieznaczne luki).
37.   
Przegląd Zachodni“ — wyd, Instytut Zachodni. Poznań (niektóre numery z r. 1945, 46 i 47).
38.   
Polacy Zagranicą“ — organ Św. Zw. Pol. z Zagranicy. W-wa (niektóre numery z r. 1937).
39.   
Polak w Niemczech“ — Miesięcznik Organizacyjny Związku Polaków w Niemczech T. z. Berlin (roczniki 1937, 38, 39, luki).
40.   
Młody Polak w Niemczech“ — miesięcznik dla młodzieży polskiej, wyd. Zw. Pol. w N. Berlin (niektóre numery 1933, 38, 39).C. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
41.   
Stefan Lenartowicz: „Le problème des minorités polonaises en Europe“, Kw. („Kulturwehr“) 1926.
42.   
„Das geltende Recht der nationalen Minderheiten in Deutschland“, tamże, 1926.
43.   
„Die deutschen politischen Parteien und die nationalen Minderheiten“, tamże, 1925.
44.   
Jan Skala: „Die Minderheitenstatistik Deutschlands“, Kw. 1926.
45.   
St. P. Jaworski: „Ustawa o zagrodach dziedzicznych a mniejszość polska w Niemczech“, Spr. Nar. 1935.
46.   
Alojzy Targ: „Polska ludność rodzima na Ziemiach Odzyskanych“, Przegląd Zach. nr 6/47 r.
47.   
St. Pieńkowski: „Polacy z Niemiec na kongresach mniejszości narodowych“, tamże, nr 9/47 r.
48.   
B. S. „Der subjektive Wille in der Statistik“, Kw. 1938.
49.   
Rajmund Buławski: „Metody statystyczne badania stosunków narodowościowych w spisach ludności“, Spr. Nar. 1930.
50.   
Emil Kuroński: „Polacy w Niemczech w urzędowych spisach ludności“, Spr. Nar. 1938.
51.   
Wacław Junosza: „Powstanie polskiego szkolnictwa prywatnego w Prusiech“, Str. Zach. 1929.
52.   
Tenże: „L’enseignement polonais en Allemagne“ Quest. Min. 1928 i 1932.
53.   
Andrzej Moykowski: „Udział Polaków w pruskich wyborach komunalnych 1929 r.“, Str. Zach. 1929.
54.   
B. Openkowski: Preussische Siedlungpraxis gegenüber den nationalen Minderheiten“, Kw. 1931.
Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.