Pastorałki i kolędy/W dzień Bożego Narodzenia 2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


W dzień Bożego Narodzenia W dzień Bożego Narodzenia 2 Weselcie się ludzie
W dzień Bożego Narodzenia W dzień Bożego Narodzenia 2 Weselcie się ludzie
Kolędy

KOLĘDA 100.


\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemDown a8 bes c4 c | 
c8 d c4( bes8) a \bar ":|:"
bes8 bes \stemUp g4 c, |

f8 a \stemDown c4. a8 |
bes8 bes \stemUp g4 c, |
f8 a \stemDown c4. a8 |

c4 \stemUp a g |
a2 r4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
W_dzień Bo -- że -- go na -- ro -- dze -- nia 
pta -- szki do szo -- py zla -- tu -- ją, 
Je -- zu -- so -- wi przy -- śpie -- wu -- ją, przy -- śpie -- wu -- ją. 
} }
\addlyrics { \small {
ra -- dość wszy -- stkie -- go stwo -- rze -- nia:
} }W dzień Bożego narodzenia
radość wszystkiego stworzenia:
ptaszki do szopy zlatują,
Jezusowi przyśpiewują, przyśpiewują.

Słowik zaczyna dyszkantem,
szczygieł mu dobiera altem,
szpak tenorem krzyknie czasem,
a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.

Wróbel ptaszek nieboraczek,
Uziąbłszy śpiewa jak żaczek:
Dziw nad dziwy, dziw nad dziwy,
Narodził się Bóg prawdziwy, Bóg prawdziwy.

A mazurek z swoim synem
Tak świergocze za kominem;
Cierp cierp cierp cierp, miły Panie,
póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.

I żórawie w swoje nosy,
Wykrzykują pod niebiosy:
Czajka w górę podlatuje,
Chwałę Bogu wyśpiewuje, wyśpiewuje.

Sroka wlazłszy na jodlinę,
Odarła sobie łysinę:
I choc gołe świeci czoło,
Gwarzy jednak dość wesoło, dość wesoło.

Kur na grzędzie krzyczy wszędzie:
Wstańcie ludzie bo dzień będzie,
Do Betleem pospieszajciem
Boga w ciele przywitajcie, przywitajcie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).