Pastorałki i kolędy/Kiedym ja był ogrodniczkiem

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hej, hej, kolęda! Gospodarzowi i Gospodyni Kiedym ja był ogrodniczkiem Leży, leży, Jezus malusieńki
Kolędy
Polska pastorałka zwana też "Kolędą dla ogrodników".

KOLĘDA 17.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 a a a |
g g g e |
a a g g |

a4 a \bar "|."
f8 a a a |
g g g e |
f f g e |

f4 f \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Kie -- dym ja był o -- gro -- dni -- czkiem na -- sia -- łem był ma -- czku;
Przy -- le -- cie -- li wró -- bli -- czko -- wie zje -- dli go do zna -- czku. 
} }Kiedym ja był ogrodniczkiem nasiałem był maczku;
Przylecieli wróbliczkowie zjedli go do znaczku.

A teraz ja nie mam co dać Dziecięciu małemu;
Postójcie no wróbliczkowie, popiekę was Jemu.
 
Kupię ja mu u sołtysa piękną sukieneczkę,
I ze wstęgą aksamitną śliczną magiereczkę.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).