Przejdź do zawartości

Pastorałki i kolędy/Jam jest dudka

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

KOLĘDA 36.\header {
  tagline = ##f
}
\version "2.20.0"

global = {
\clef tenor 
\key f \major
\time 6/8
\autoBeamOff
}

melodia = \relative c { 
  \global
  ^\markup { \smaller { Jeden. } }
  \repeat volta 2 {
   f4 g8 a4 bes8 | a16 g f8 e16[ f] g[ e] c8 r |
   } \break
  ^\markup { \smaller { Wszyscy. } }
  c'8 a bes c4. | c8 a16[ f] g[ e] f4. \bar "|."
}

\score {
  \new Voice = "Air" { \melodia }
\addlyrics { \small {
  Jam jest du -- dka Je -- zu -- sa mo -- je -- go,
  Graj du -- dka graj, Graj Pa -- nu graj.
} }
\addlyrics { \small {
  Bę -- dę mu grał z_ser -- ca u -- przej -- me -- go.
} }
\layout {
 indent = #0
 line-width = #150
 }
}
\score {
\unfoldRepeats
\melodia
\midi { }
}

Jam jest dudka Jezusa mojego,
Będę mu grał z serca uprzejmego.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Zagramci mu najpierwej w dudeczki,
Wy z nim chyżo skaczcie panieneczki.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Na piszczałce i na multaneczkach,
Na bandurce oraz na skrzypeczkach.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Na fujarze, arfie i cymbale,
Na organach i wdzięcznym regale.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
W szałamaje i w klawicymbały,
Aż dzieciątku nóżki będą drgały.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Na puzonie, cytrze i wioli,
Niech się dziecię nacieszy do woli.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Na klarnetach i do lutni zmierzę,
W trąby w kotły na wiwat uderzę,
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Jać będę grał, póki mi sił staje,
I sam ci się za instrument daję.
Graj sobie graj, Graj Panie graj.
Jak tylko chcesz do uciechy swojej,
Ciągnij strony z ciała, z duszy mojej.
Graj sobie graj, Graj Panie graj.
Bij jak w bęben aż tubalne głosy
Serce wyda, niech idą w niebiosy.
Bij Panie bij, bij w serce bij.
Pomnij Jezu żem ja twój jest dudka,
Dusza moja twoja jest chałupka.
Żyj we mnie żyj, Żyj, wiecznie żyj.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).