Pastorałki i kolędy/Hej, hej, kolęda! Dla Panny Ksieni

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Gdy Wojtek znużony snem Hej, hej, kolęda! Dla Panny Ksieni Hej, hej, kolęda! Pannie Wikaryi
Gdy Wojtek znużony snem Hej, hej, kolęda! Dla Panny Ksieni Hej, hej, kolęda! Pannie Wikaryi
Kolędy
Polska kolęda, rodzaj kolędy mieszczańskiej - skierowanej do ksieni - przełożonej zakonu żeńskiego. Kolędnicy przybywszy do klasztoru Panien Zakonnych, śpiewają przy furcie Pannie Przełożonej i urzędniczkom klasztornym następujące kolędy.

KOLĘDA 8.
Dla Panny Xieni.


\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

c4 ^\markup {Tylko przed pierwszą strofą ten się wiersz śpiewa.}
   bes a8 a g4 |
c4 bes a8 g f4 \bar "|."

 \mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" } a8   ^\markup {Jeden.}
   a g bes a4 g |
a8 a g bes a4 g |

\bar "|:" c4 ^\markup {Wszyscy.}
   bes a8 a g4 |
c4 bes a8 g  ^\markup {potem od znaku} 
f4 \mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" }
\bar ":|"

} 
\addlyrics { \small {
Hej, hej, ko -- lę -- da!
Hej, hej, ko -- lę -- da!
No -- wy Rok nad -- cho -- dzi,
Wszy -- stko do -- bre ro -- dzi.
Hej, hej, ko -- lę -- da!
Hej, hej, ko -- lę -- da!
} }Tylko przed pierwszą strofą ten wiersz śpiewa się.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda!
(Jeden śpiewa) Nowy Rok nadchodzi,
Wszystko dobre rodzi.
(Wszyscy śpiewają) Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Niechaj Pannie Ksieni
W złoto się zamieni
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Niech jej zdrowie służy,
Niech fortuna płuży.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Za naszą kolędę
Da nam wina w gębę.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Śpiewajmy co siła,
By nam długo żyła:
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Aby żyła wieki,
A Bóg ją z opieki
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Swojej nie wypuszczał,
Ani też dopuszczał
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Żadnej przeciwności.
By żyła w miłości
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Oblubieńca swego,
Jezusa miłego.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Niech dni Nestorowe
płyną jej perłowe.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Niech Jezus maleńki
Złote upominki
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Na ręce jej złoży,
A niebo otworzy.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).