Śpiewnik kościelny/Pasterze mili

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PIEŚŃ VII.\relative c {
\clef tenor
\key a \minor
\time 3/4
\autoBeamOff
a'8 b8 c4 d4 | e2. | d8 e8 d4 c8 [b8] | a2. \bar "|." \break
c8 b8 d8 [c8] b8 [a8] | \stemUp gis8 a8 \stemDown b4 \stemUp e,4 | \break
\stemDown c'8 b8 d8 [c8] b8 [a8] | \stemUp gis8 a8 \stemDown  b4 \stemUp e,4 | \break
\stemDown e'8 e8 d4 c8 [b8] | a2. \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Pa -- ste -- rze mi -- li! coś -- cie wi -- dzie_ -- li?
Wi -- dzie -- li_ -- śmy_ ma -- leń -- kie -- go,
Je -- zu -- sa_ na_ -- ro -- dzo -- ne -- go,
Sy -- na Bo -- że_ -- go.
}}

Pasterze mili! coście widzieli?
Widzieliśmy maleńkiego Jezusa narodzonego,
Syna Bożego.

Co za pałac miał, gdzie gospodą stał?
Szopa bydłu przyzwoita, i to jeszcze źle pokryta,
Pałacem była.

Jakie łóżeczko, miał Paniąteczko?
Marmur twardy, żłób kamienny, na tem depozyt zbawienny,
Spoczywał łożu.

Co za obicie miało to dziecię?
Wisząc z pod strzech pajęczyna, Boga i Maryi Syna,
Obiciem była.

W jakiej odzieży, Pan nieba leży?
Za purpurę, perły drogie, ustroiła go w ubogie
Pieluszki nędza.

Czyli w wygodach, czy spał w swobodach?
Na barłogu, ostrem sianie, delikatne spało Panie,
A nie w łabędziach.

Co za bankiety, co miał za wety?
Piersi niewinnej Mateńki, nad kanar słodszych maleńki
Kosztował Panie.

Kto asystował, kto go pilnował?
Wół i osioł przyklękali, parą go swą zagrzewali,
Dworzanie jego.

Jakie kapele nuciły trele?
Aniołowie mu śpiewali, my na dudkach przygrywali,
Skoczno, wesoło.

Kto więcej spieszył, by dziecię cieszył?
Józef stary z Panieneczką, za melodyjną piosneczką,
Dziecię cieszyli.

Jakieście dary, dali ofiary?
Sercaśmy własne oddali, a odchodząc poklękali,
Czołem mu bili.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).