Od redakcji (Jasieński)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Wydawca
Tytuł Od redakcji
Pochodzenie Jednodńuwka futurystuw
Redaktor Bruno Jasieński
Wydawca Bruno Jasieński
Data wyd. czerwiec 1921
Druk Drukarnia Związkowa w Krakowie
Miejsce wyd. Krakuw
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Wszystkie fragmenty
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


OD REDAKCJI.

W hwili wielkih kompromisuw i maleńkih kompromiśikuw, świadomyh i bezwiednyh wypaczeń, bolesnyh wykszywień i załamań, kiedy kśążka futurystyczna, dekorująca witryny kśęgarskie, kosztuje 180 mp., a po usłyszeńe wiersza futurystycznego hodźi śę do Filharmonji, kiedy każdy czyn swuj i zamieżeńe ogląda śę pszefiltrowane pszez pryzmat czynuw innyh ludźi, jak odbite w kszywem zwierćedle — słowa same nabierają jakiegoś pierrotowatego grymasu i bolesnej powagi.
Hcąc nareszće raz wyrwać śę z błędnego koła bezczynnośći i frazesów, żucamy na rynki, place i ulice wszystkih miast polskih ten pierwszy świstek futurystyczny.
Hcemy, aby ći, ktuży naruwńi z nami boleśńe pszeżywają całą upiorną ńelogiczność dńa dziśejszego i czekają od kogoś pomocy, dowiedźeli śę, że jesteśmy, że słyszymy i że jedyne tyśące krępującyh względuw ńe dało nam dojść dotąd do pełnego głosu. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że dotyhczasowa nasza akcja poetycka w Warszawie, Krakowie i Łodźi była śmiesznym pułśrodkiem, kturego muśeliśmy śę hwycić, aby ńe mieć ust zatkanyh całkowiće. Ten świstek manifestuw, protestuw i bomb jest pierwszą prubą dowiedzeńa, że hasła nasze o demokratyzacji sztuki i uczyńeńu jej jej codźenną, aktualną i powszehną tak, aby z czasem była zdolną wytszymać konkurencję nawet z gazetami, ńe są czczym frazesem i potrafimy je w czyn wprowadzić.
Będźemy odtąd wypuszczać co jakiś czas, w miarę nagromadzeńa energji, domagającej śę wyładowańa, takie świstki, kturyh zadańem będźe dać naszą odpowiedź na wszystkie najbardźej palące zagadńeńa dńa, ńe strońąc od kwestji najbardźej aktualnyh i drażliwyh. Będźemy ruwńeż drukowali tą drogą dla wiadomośći najszerszyh mas najnowsze nasze, futurystuw polskih, rewelacje w dźedzińe poezji, teatru i in. W ten sposub będźemy mogli znajdować śę w ćągłym kontakće z najszerszymi warstwami społeczeństwa polskiego, będźemy je mogli wspierać, kierować i pomagać im w ih akcji futurystycznej.
Na zakończeńe wzywamy wszystkih do jaknajspieszńejszego twożeńa i zawiązywańa na całym tereńe Żpltej Polskiej organizacji futurystycznyh w celu natyhmiastowej i powszehnej futuryzacji żyća w myśl ogłoszonego powyżej mańifestu,

Kśążki mające śę ukazać.

Tytus Czyżewski: „Noc i dźeń“.
Tytus Czyżewski: „Ośoł i słońce w metamorfoźe“.
Bruno Jaśeński: „Foot-bal wszystkih świętyh“ futuremy.
Bruno Jaśeński: powieść.
Stańisław Młodożeńec: „Pszewroty w głowie“.
Anatol Stern: „Ańelski ham“. (W pudle tekturowym z pszyżądami).
Anatol Stern: „Perseusz i Andromeda“, epos.
Aleksander Wat: „Namopańiki“.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: anonimowy.