Narodził się Chrystus

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Narodził się Chrystus
Podtytuł 424. z p. Raciborskiego.
Rozdział Pieśni kolędowe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

424.

Wstępując do domu gospodarza śpiewają:

z p. Raciborskiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 4/4
\autoBeamOff
g'4 a \stemUp b \stemNeutral cis | d2 d | cis4 d e2 | d r2 | d4 d c c | \stemUp b2 \stemNeutral a4 (g)
\break
fis4 g a2 | g r2 | g4 a b c | \stemUp b (a) g2 \stemNeutral | b4 c d e | d (c) b2
\break
d2 c | b4 d a2 | g2 r2
\bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Na -- ro -- dził się Chry -- stus, we -- sel -- my się!
Z_ró -- ży kwiat wy -- kwit -- nął, ra -- duj -- my się!
Z_ży -- wo -- ta czy -- ste -- go,
z_ro -- du kró -- le -- wskie -- go,
Chry -- stus na -- ro -- dził się.
}
\midi {
\tempo 4 = 140 
}

Narodził się Chrystus, weselmy się!
Z róży kwiat wykwitnął, radujmy się!
Z żywota czystego,
Z rodu królewskiego, —
Chrystus narodził się.

Z dawna obiecany, weselmy się!
Jest na świat posłany, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Człowieczeństwo nasze, weselmy się!
Raczył przyjąć na się, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Djabeł cale złupion, weselmy się!
A człowiek wykupion, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Na to się narodził, weselmy się!
Aby grzéchy zgładził, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Zorza jasna weszła, weselmy się!
A ciemność już przeszła, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Bliskie przyjacielstwo, weselmy się!
Ma z nami już Bóstwo, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Będąc synem bożym, weselmy się!
Stał się naszym bratem, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Który grzmi na niebie, weselmy się!
Płacze, drży we żłobie, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Co wszym wszystko daje, weselmy się!
Ubogim się staje, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Który żywi wszystko, weselmy się!
Piersi ssie panieńskie, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Przyodziewa wszystko, weselmy się!
Sam leżący nago, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.

Bądź cześć, chwała, Panie! weselmy się!
Za twe narodzenie, radujmy się!
Z żywota czystego i t. d.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.