Nad Odry brzegiem tam stanę ja

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Nad Odry brzegiem tam stanę ja
Pochodzenie Śpiewnik Powstańczy
Redaktor Jan Eichhorn
Wydawca Nakład Jana Eichhorna
Data wyd. 1921
Miejsce wyd. Katowice
Źródło Skany na commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Nad Odry brzegiem tam stanę ja.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #100
indent = 0\cm}
\relative c'' {
  \time 3/4
  \autoBeamOff \stemUp

  g2 fis4 | a g2 | e4 c'8 d4. c4 b2\fermata |
  g4 b4. c8 | d2 b4 | a2 g4 | a2 g4 | e2. |
  c'4 c4. c8 | c2 a4\fermata | c4 b4. a8 | g2 e4 | f2. |
  g4 c2 | d4 f(c) b\fermata g4 a | b c2\fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Nad O -- dry brze -- giem tam sta -- nę ja
  gdzie za -- gro -- żo -- na jest Oj -- czyz -- na ma
  z_my -- ślą je -- dy -- ną i wia -- rą w_ser -- cu tą
  że uj -- rzę wol -- ną oj -- czyz -- nę swą.
} } }
[1]

Nad Odry brzegiem tam stanę ja
Gdzie zagrożona jest Ojczyzna ma
Z myślą jedyną i wiarą w sercu tą
Że ujrzę wolną ojczyznę swą.


Z ojcem i matką żegnając się
Mówią mi niechaj Bóg prowadzi cię;
W niewoli tyle lat już przeżyliśmy
Walcz i powracaj, już wolny ty.

Lubej kochanki ścisnęłem dłoń
I na swe ramię już położyłem broń,
Chociaż i z ocz jej błysła niejedna łza,
Zwycięża miłość dla kraju ta.

W zielonym gaju tam słowik śpiew,
Nuci, powracaj wojenniki żyw —
Prędzej nie wrócę, poki w mój luby kraj
Tu nie zawita „wolności maj“. —

Jeśli zaś w polu jak święty kwiat,
Tam uderzony kulą ja bym padł,
Daj mi o Boże umrzyć z nadzieją tą,
Że kraj mój wskrzesisz także krwią!


 1. Przypis własny Wikiźródeł Długość drugiej nuty w piątym takcie zmieniona z ósemki na ćwierćnutę z kropką (dla zachowania dlaszego podziału na takty).

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Jan Eichhorn.