M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Fajtuś