Mędrcy świata, monarchowie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Stefan Bortkiewicz
Tytuł Mędrcy świata, monarchowie
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Data wydania 1904
Wydawnictwo Karola Miarki
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: Pobierz Cały dział II jako ePub Pobierz Cały dział II jako PDF Pobierz Cały dział II jako MOBI
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii
Mędrcy świata, monarchowie w wykonaniu artystów Studia Accantus.
PIEŚŃ  88.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 4/4 \autoBeamOff \relative e' { e4. f8 g4 g | a a g g | f4. e8 f4 a | g4.(f8) e4 r | e4. f8 g4 g | a c b a | g e f d | d2 c4 r \repeat volta 2 { d4. e8 f([g]) a([b]) | c4 e c g | f d' e, c' | d,2 d4 r | e4. f8 g4 g | a c b a | g e f d | d2 c } } }
  \addlyrics { \small Mędr -- cy świa -- ta mo -- nar -- cho -- wie, gdzie spie -- sznie dą -- ży -- cie? Po -- wiedz -- cież nam trzej kró -- lo -- wie, chce -- cież wi -- dzieć Dzie -- cię? O -- no w_żło -- bie nie ma tro -- nu, I ber -- ła nie dzier -- ży, A pro -- roc -- two Je -- go zgo -- nu, już się w_świe -- cie sze -- rzy. } }

Mędrcy świata monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? * Powiedzcież nam trzej królowie, chcecież widzieć Dziecię? * Ono w żłobie nie ma tronu, I berła nie dzierży, * A proroctwo Jego zgonu, już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata! złość okrutna * Dziecię prześladuje! * Wieść okropna, wieść to smutna, * Herod spisek knuje. * Nic monarchów nie odstrasza, * Ku Betleem spieszą, * Gwiazda Zbawcę im ogłasza, * Nadzieją się cieszą.

Przed Maryą stoją społem, * Niosą Dziecku dary, * Przed Jezusem biją czołem, * Składają ofiary. * Trzykroć szczęśliwi królowie! * Któż wam nie zazdrości? * Cóż my damy, kto nam powie, * Pałając z miłości?

Oto jak każą nam kapłani, * Damy dar troisty, * Modły, pracę niosąc w dani, * I żar serca czysty. * To kadzidło, mirrę, złoto, * Niesiem Jezu szczerze, * Dajem to z serca ochotą, * Przyjm od nas w ofierze.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Stefan Bortkiewicz, Karol Miarka (syn).