Kto ma szwarną żonkę

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Kto ma szwarną żonkę
Podtytuł 390. z p. Raciborskiego
Rozdział Pieśni małżeńskie
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

390.
z p. Raciborskiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\autoBeamOff 
\key d \major 
  \time 3/4 
  a'8. a16 d4 b   | % 1
  a fis r   | % 2
  a8 r a2   | % 3
  g8 r fis2   | % 4
  a8. a16 d4 b   | % 5
  a fis r   | % 6
  a8 r a2   | % 7
  g8 r fis2   | % 8
  e8 e e4 fis   | % 9
  g8 [( fis)] e2   | % 10
  fis8. fis16 fis4 g   | % 11
  b8 [( a)] a4 r   | % 12
  a8 a d4 b   | % 13
  b8 [( a)] fis2   | % 14
  a8 a g4 cis,   | % 15
  e8 [( d)] d4 r \bar "|." 
}
\addlyrics {
Kto ma szwar -- ną żon -- kę, ten ma ra -- dość,
nie o -- dej -- dzie od niéj a -- ni na krok;
da jéj gę -- by we dnie,
ba -- li bez po -- łu -- dnie,
a jak przyj -- dzie wie -- czór,
téż jéj nie od -- bie -- gnie.
}
\midi {
\tempo 4 = 120
}


Kto ma szwarną żonkę,
Ten ma radość,
Nie odejdzie od niéj
Ani na krok;
Da jéj gęby we dnie,
Bali bez południe,
A jak przyjdzie wieczór,
Téż jéj nie odbiegnie.

Jak przyjdzie pół nocy,
To go budzi:
Stawaj mój mężyczku!
Tak mu mówi,
Żebyś nie zapomniał,
Już czas do roboty;
Pięknie mu przymawia,
I doda ochoty.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.