Już ten mosteczek bardzo połamany

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Już ten mosteczek bardzo połamany
Podtytuł 242. z p. Raciborskiego.
Rozdział Ballady
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

242.
z p. Raciborskiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 3/4 
\autoBeamOff    
  d4 \stemUp b' b   |
  \stemNeutral b2 g4   |
  b d d   | 
  d d d (   | 
  b2 \fermata ) r4   | 
  a2 a4   | % 6
  c2 a4   | % 7
  g2 fis4 | % 8
  g2\fermata r4   \bar ":|]" 
  b b d8 e   | % 10
  d2 \stemUp b4   | % 11
  \stemNeutral c2 d4   | % 12
  e2\fermata r4   | % 13
  a, b c   | % 14
  d c b   | % 15
  a b c   | % 16
  d2\fermata r4   | % 17
  b b d8 e   | % 18
  d2 b4   | % 19
  c d e   | % 20
  e2 e4   | % 21
  a,2\fermata r4   | % 22
  a d d   | % 23
  c b a |  g2\fermata \bar "|." 
}
\addlyrics 
{Już ten mo -- ste -- czek bar -- dzo po -- ła -- ma -- ny,
co ja po nim cho -- dzo -- wał;
a -- le się to je -- szcze mo -- że stać,
iż się je -- szcze mo -- że -- my ro -- ze -- znać;
a -- le cie -- bie bę -- dzie gło -- wi -- czka bo -- la -- ła,
jak ja bę -- dę z_i -- nną grać.
}
\addlyrics 
{
Już ta dzie -- -- wczyn -- ka bar -- dzo po -- gnie -- wa -- na,
co ja do niéj po -- bie -- gał;
}
\midi {
\tempo 4 = 120 
}


Już ten mosteczek bardzo połamany,
Co ja po nim chodzował;
Już ta dziewczynka bardzo pogniewana,
Co ja do niéj pobiegał;
Ale się to jeszcze może stać,
Iż się jeszcze możemy rozeznać;
Ale ciebie będzie głowiczka bolała,
Jak ja będę z inną grać.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.