Instrukcja w sprawie regulacji Osady Sukienniczej w Łodzi

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Instrukcja prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmunda Rembielińskiego • dla geometry Filipa Viebiga • w sprawie dokonania regulacji Osady Sukienniczej w Łodzi w związku z osiedlaniem się w niej sukienników
Instrukcja prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmunda Rembielińskiego
dla geometry Filipa Viebiga
w sprawie dokonania regulacji Osady Sukienniczej w Łodzi w związku z osiedlaniem się w niej sukienników
1823 czerwiec 12, Łódź

Przedsięwziąwszy ostateczne uregulowanie Osady Sukienniczej w m. Łodzi, do wykonania takowej regulacji na gruncie, jako też do uregulowania wynagrodzeń obywateli i proboszcza za zajęte grunta, a to stosownie do protokołu w tej mierze w dniu 4-tym miesiąca maja 1821 z rzeczonymi obywatelami przez komisarza Witkowskiego spisanego, następującą geometrze Viebig wydaję instrukcję:

 1. Do każdego placu miejskiego nowej osady mają być domierzone takiej rozciągłości ogrody, jak są wymierzone w specyfikacji przez komisarza Witkowskiego podpisanej i w aktach burmistrza miejscowego znajdującej się.
 2. Dla przyzwoitego podziału takowych ogrodów przedłużone być mają w tejże samej szerokości ku borowi ul. Średnia i Południowa, a w podobniejże szerokości po obydwóch stronach mają być poprowadzone parcele po jednej z każdej strony ulice ogrodowe,które stanowić mają rozciągłość podłużną ogrodów, z tą tylko odmianą, że ogrody do ul. Piotrkowskiej i przedłużonej ul. Wschodniej po obydwóch tej ostatniej stronach mają jej rozciągłością poprzeczną, czyli głowami dotykać.
 3. Przy placach nowej osady od nr 153 do 164, to jest na północ ul. Średniej, należy wymierzyć ogród dla folusznika l 1/2 morga miary polskiej wynoszący, przynim zaś zaraz ogród dla farbiarza łącznie do placu 173 i 174 w specyfikacji zamieszczony.
 4. W uregulowaniu wszystkich ogrodów tak postąpić należy, ażeby ostatnie ku borowi położone wjednej paralelnej z ul. Południową linii kończyły się gdzie znowu na poprzek należy wyprowadzić i oznaczyć ulicę także Ogrodową od Podcegielnianej aż do wodocieku, która tąż samąi co inne ulice trzymać ma szerokość.
 5. Za nią, to jest za ostatnią, należy wymierzyć także w podluż od Podcegielnianej ulicy ku wodociekowi grunt dla księdza proboszcza w takiej rozciąglości, jaka się okaże przez wyrachowanie z trzech płóz teraz przez niego w tamtej stronie posiadanych.
 6. Kliny na południe ul. Podcegielnianej i na prawej stronie ul. Piotrkowskiej z gruntów Starej Wsi pozostałe mają pozostać nietykalnymi aż do dalszejmojej dyspozycji.
 7. Wszystkie ogrody, jako wyżej pomierzone, we wszystkich czterech rogach mają być słupami oznaczone i nadto każdy z nich tymże samym numerem na innym środkowym słupie ma być oznaczonym co i plac miejski, doktórego należeć będzie.
 8. Prócz tego wszystkie ogrody,które na teraźniejsze ugorowe pole przypadną, mają być omiedzowane podłużnie.
 9. Po uskutecznieniu tej czynności przystąpi geometra do wynadgrodzenia tutejszych mieszczan za zajęte im na osadę grunta, które po potrąceniu nastąpi onego wynadgrodzenia w placach, stosownie do zalączającej się salvaremissione specyfikacji przez komisarza Witkowskiego sporządzonej, 4 423 kw. prętów wynoszą.
 10. Na wynadgrodzenie tych 4 423 kw. prętów stosownie do wymienionej wyżej z obywatelami Starego Miasta umowy rozdane być mają grunta wójtowskie i kamelaryjne, extra osady sukienniczej znajdujące się, które w miarędobroci gruntu i możności podziału w jak najzręczniejszym dla zagospodarowania sposobie mają być rozdane i odznaczone bez zatrzymywania resztków, jeżeliby jakie zostawały, a jeżeliby zaś takowe grunta na wynadgrodzenie wystarczającymi nie były,w takim przypadku użyć należy gruntu za gruntem księżym wedle par. 5o wymierzyć się mianym, robiąc działki paralelne.
 11. Na koniec przystąpi geometra doograniczenia terytorium miejskiego od lasów rządowych, a mianowicie od wsi Widzewa, Wólki, Rokicia i Brusa w liniach prostych na ogólnej mapie przeze mnie ołówkiem zarysowanych punktami a, b, c, d, e, f, determinowanych przy zawezwaniu właściwych urzędów leśnych do asystowania tej czynności, ato przez przecięcie liniów granicznych i wysypanie kopców wrównej jeden od drugicgo 50 prętów odległości, wyjąwszy załamków, w których podwójną średnią, to jest 8 łokci trzymać mają kopce.
 12. Całej tej czynności na gruncie wykonać się mianej asystować ma burmistrz miejscowy wraz zławnikami, który to burmistrz odebrał polecenic do dania potrzebnych na ten cel robotników.
 13. Co się dotycze bonifikacji mieszczan w gruntach ornych, takowej protokół rozdawniczy przezkomisarza Tykela, dozór jeneralny nad wykonaniem całejczyności geometrze poleconej powierzony sobie mającego, sporządzony będzie, który też komisarz czynności jeometry względnie zachowania niniejszej instrukcji kontrolować isprawdzać ma.
 14. Jeometry także obowiązkiem będzie całe terytorium miejskie z mapy u burmistrza miejscowego znajdującej się na nowo przerysować i graniczne linie wedle niniejszego polecenia uregulować się miane zaznaczyć.
 15. Na tej przerysować się mianej mapie należy nową osadę wraz z placami i ogrodami, niemniej wyposażenie probostwa, bonifikacji mieszczan i pozostałe dodyspozycji od folwarku Starej Wsi zrzynki zamieścić.
 16. A nadto całej nowej osady, tojest placów i ogrodów do nich należących, osobno w trzech egzemplarzach wyrysować mapy i te wszystkie razem z mapą ogólną radcy stanu prezesowi Komisji Wojewódzkiej z raportem o wykonaniu czynności złożyć.
Co wszystko jeometra gruntownie, rzetelnie i pośpiesznie wykonać ma, a przyzwoite otrzyma wynagrodzenie.

Radca stanu prezes R. Rembieliński

Za sekretarza jeneralnego B. Tykel, komisarzZnak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
 Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.