Historia Polski (Henryk Zieliński)/Spis ilustracji

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Henryk Zieliński
Tytuł Historia Polski 1914-1939
Wydawca Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Data wyd. 1982
Druk Prasowe Zakłady Graficzne, Wrocław
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Spis ilustracji
 1. Pierwsza kompania kadrowa w Kielcach (1914) (S. Arski, My pierwsza brygada, Warszawa 1962) / 15
 2. Krajobraz po bitwie pod Verdun w 1916 r. (Wielka Historia Powszechna, t. 7, cz. 2, Warszawa 1937) / 23
 3. Kuchnia polowa na jednej z ulic Warszawy (H. Jabłoński, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1962) / 21
 4. Ignacy Paderewski (Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. IV, Wrocław 1972) / 29
 5. Odezwa Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich z marca 1917 r. (Na granicy epok, Warszawa 1967) / 32
 6. Manifestacja polska ku czci 125 rocznicy Konstytucji 3 maja w Warszawie w 1916 r. (Historia Polski, t. III, cz. 3, Warszawa 1974) / 34
 7. Prezydent Wilson ogłasza w styczniu 1918 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych deklarację ”14 punktów” (T. H. Williams, R. N. Current, F. Freidel, A History of the United States, New York 1963) / 43
 8. Julian Marchlewski w gronie słuchaczy Szkoły Czerwonych Komunardów (Na granicy epok, Warszawa 1967) / 45
 9. Rząd Moraczewskiego z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: S. Thugutt, J. Moraczewski, J. Piłsudski, L. Supiński, L. Wasilewski (H. Jabłoński, op. cit.) / 59
 10. Roman Dmowski (M. Drozdowski, Społeczeństwo, państwo i polity II Rzeczypospolitej, Kraków 1972) / 61
 11. Adolf Warski (II Zjazd Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, Warszawa 1968, dalej: II Zjazd...) / 63
 12. Demonstracja 1-majowa 1919 r. w Płocku (H. Jabłoński, op. cit.) / 83
 13. Grupa czołowych działaczy PPS w latach 1919-1920, W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: B. Ziemięcki, F. Perl, M. Niedziałkowski, I. Daszyński, N. Barlicki (Historia polskiego ruchu robotniczego 1864 — 1964, t. I, Warszawa 1967, dalej: HPRR) / 84
 14. Odezwa Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu (Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków — Warszawa 1928) / 91
 15. „Wielka czwórka” na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Od lewej: premier Wielkiej Brytanii Lloyd George, Włoch Vittorio Orlando, Francji Georges Clémenceau, prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson ( T. H. Williams i in., op. cit. ) / 93
 16. Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu. Siedzi trzeci od lewej Wojciech Korfanty (J. Ludyga-Laskowski, Materiały do historii powstań górnośląskich, t. I, Katowice 1925) / 97
 17. Grupa dowódców polskich oddziałów dywersyjnych w III powstaniu śląskim (W. Ryżewski, Trzecie powstanie śląskie 1921, Warszawa 1977) / 99
 18. Wkroczenie wojsk polskich do Lipin po podziale Górnego Śląska (tamże) / 101
 19. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i prezes Rady Ministrów Wincenty Witos (A. Zakrzewski, Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa 1977) / 112
 20. Polska delegacja pokojowa na konferencję w Rydze na angielskim kontrtorpedowcu. W środku przewodniczący delegacji Jan Dąbski(J. Dąbski, Pokój ryski, Warszawa 1931) / 115
 21. Maria Kosztuska (Wera, Kostrzewa) (II Zjazd...) / 135
 22. Z uchwał II Zjazdu KPRP (1923) (tamże) / 137
 23. Pierwszy prezydent niepodleglej Polski Gabriel Narutowicz (M. M. Drozdowski. op. cit.) / 146
 24. Prezydent Narutowicz opuszcza Sejm po złożeniu przysięgi (S. Arski, op. cit.) / 146
 25. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski (Dzieje Polski, pod red. J. Topolskiego, Warszawa 1975) / 147
 26. Marszałek sejmu Maciej Rataj, prezydent Stanisław Wojciechowski i premier gen. Władysław Sikorski (1923) (S. Arski, op. cit.) / 149
 27. Karykatura współczesna (A. Ajnenkiel, Od „rządów ludowych” do przewrotu majowego, Warszawa 1964) / 150
 28. Manifestacyjny pogrzeb robotników zabitych podczas zajść w Borysławiu w 1923 r. (S. Arski, op. cit.) / 151
 29. Premier Władysław Grabski (M. M. Drozdowski, op. cit.) / 155
 30. Wiec 1-majowy w Warszawie w 1925 r. (HPRR, t. I) / 163
 31. Schemat przepływu pożyczek i spłat długów wojennych po przyjęciu planu Dawesa w 1924 r. z banków amerykańskich przez Niemcy, Anglię, Francję z powrotem do Ameryki (T. H. Williams, op. cit.) / 174
 32. Demonstracja solidarności oficerów piłsudczyków w dniu imienin Piłsudskiego przed jego dworkiem w Sulejówku (1925). (S. Arski, op. cit.) / 179
 33. Gabinet Witosa, ostatni rząd polski przed zamachem majowym Piłsudskiego (tamże) / 181
 34. Piłsudski i gen. Orlicz-Dreszer po bezowocnym spotkaniu z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego (tamże) / 184
 35. Brulion własnoręcznej relacji prez. Wojciechowskiego z rozmowy z Piłsudskim na moście Poniatowskiego (tamże) / 186—187
 36. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki (II wojna światowa. Marsz ku wojnie, Warszawa 1978, dalej: Marsz ku wojnie) / 188
 37. Hala montażowa w fabryce traktorów Ursus („Przemysł i Handel” tygodnik 1918—1928, Warszawa 1928) / 191
 38. Rurociągi z huty „Ferrum” w Japonii (tamże) / 194
 39. Rurociągi z huty „Ferrum” w Brazylii (tamże) / 194
 40. Witos w swoim gospodarstwie w Wierzchosławicach (A. Zakrzewski, op. cit.) / 219
 41. List gończy za politykami skazanymi w procesie brzeskim (Historia Polski, t. IV, cz. 3, makieta, Warszawa 1978) / 211
 42. Prezydium V Zjazdu KPP (HPRR, t. I) / 222
 43. Julian Leszczyński-Leński (II Zjazd...) / 223
 44. Strajk okupacyjny w kopalni „Pokój” (1933) (HPRR, t. I) / 225
 45. Kobiety w oczekiwaniu na górników strajkujących w kopalni „Klimontów” (1933). H. i T. Jędruszczak, Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935—1939), Warszawa 1970) / 226
 46. Marzec 1933: nowy kanclerz Adolf Hitler wita w Poczdamie prezydenta Rzeszy niemieckiej marsz. Hindenburga (J. Hoffmann, Spiegel der Zeiten, Bd. 4, Frankfurt am M. (1971) / 229
 47. Pożar Reichstagu w Berlinie w 1933 r. (Wulf Bley, Das Jahr I, Berlin [1934] / 229
 48. Publiczne palenie książek w Berlinie w maju 1933 r. (J. Hoffmann, op. cit.) / 230
 49. Po uprzednim anulowaniu zakazu traktatu wersalskiego przekazanie hitlerowskiej marynarce wojennej nowych łodzi podwodnych (1935) (Wulf Bley, Das Jahr III, Berlin 1936) / 235
 50. Minister propagandy III Rzeszy Goebbels z wizytą w Warszawie w 1934 r. Od lewej: ambasador Rzeszy w Warszawie von Moltke, marsz. Piłsudski, min. Goebbels, min. Beck (Wulf Bley, Das Jahr II, Berlin 1935) / 236
 51. Hitler przemawia na wiecu przedwyborczym w Berlinie w 1933 r. (Wulf Bley, Das Jahr I...) / 238
 52. Członkowie sekretariatu politycznego Międzynarodówki Komunistycznej w 1935 r. Siedzą od lewej: G. Dymitrow, P. Togliatti, W.Florin; stoją: O. Kuusinen, D. Manuilski, K. Gottwald, W. Pieck (H PRR, t. I) / 240
 53. Wydana przez Międzynarodową Organizację Pomocy Rewolucjonistom we Francji pocztówka przeciwko założeniu w Polsce tzw. obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej (HPRR, t. I) / 242
 54. Uroczysty akt podpisania nowej konstytucji (kwietniowej) na zamku królewskim w Warszawie przez prezydenta Mościckiego (Kalendarz IKC 1936 / 243
 55. Prezydent Mościcki przemawia nad trumną marsz. Piłsudskiego u wejścia do katedry na Wawelu (tamże) / 245
 56. Marszałek Edward Rydz-Śmigły (Marsz ku wojnie...) / 246
 57. Premier Felicjan Sławoj Składkowski (tamże) / 247
 58. Chłopi głosują za udziałem w strajku (Przeworsk, 1937 r.) (HPRR, t. I) / 247
 59. Winiety kilku czasopism jednolitofrontowych (HPRR, t. I) / 249
 60. Literaci w pochodzie 1–majowym w Warszawie w 1936 r. (HPRR, t. I) / 250
 61. Uczestnicy konferencji w Monachium w 1938 r. Od lewej: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, Ciano (J. Hoffmann, op. cit. / 259
 62. Antypolskie przemówienie Gauleitera Gdańska, A. Forstera w 1939 r. (Marsz ku wojnie... ) / 261
 63. Wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski / 265
 64. Zapora i sztuczny zbiornik wodny w Porąbce na Sole (1937) (Kalendarz IKC 1938) / 265
 65. Pole Mokotowskie w Warszawie: przekazanie wojsku 126 samolotów ufundowanych przez społeczeństwo (tamże) / 270
 66. Oddziały niemieckie wjeżdżają do Pragi czeskiej 15 marca 1939 r. (J. Hoffmann, op. cit.) / 272
 67. Przemówienie min. Becka w sejmie 5 maja 1939 r. odrzucające kategorycznie żądania Hitlera wobec Polski (tamże) / 274
 68. Ofiarność społeczeństwa na cele wojskowe (Marsz ku wojnie...) / 275
 69. Jedna z wielu manifestacji przeciwniemieckich w Polsce w 1939 r. (Marsz ku wojnie...) / 275
 70. Rozdawanie chleba i herbaty bezrobotnym na ulicach Warszawy (H. i T. Jędruszczak, op. cit.) / 292
 71. Wyeksmitowana rodzina bezrobotnych w Warszawie (1930) (HPRR, t. I) / 296
 72. Szybkie niemieckie zagony pancerne zaskakiwały niekiedy rolników przy pracy w polu (R. Cartier, Der Weltkrieg, München 1967) / 371
 73. Major Henryk Sucharski. dowódca obrony Westerplatte (II wojna światowa. Wojna obronna Polski 1939 r. Warszawa 1979, dalej: (Wojna obronna...) / 372
 74. Westerplatte po zakończeniu walk (Wojna obronna...) / 373
 75. Manifestacja mieszkańców Warszawy na wiadomość o wypowiedzeniu Niemcom wojny przez Anglię i Francję 3 września 1939 r. (Wojna obronna...) / 374
 76. Walki w Sochaczewie (Wojna obronna...) / 375
 77. Ludność cywilna Warszawy przy budowie umocnień (Wojna obronna...) / 376
Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.


Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.