Historia Polski (Henryk Zieliński)/Spis ilustracji

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Henryk Zieliński
Tytuł Historia Polski 1914-1939
Data wydania 1982
Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Drukarz Prasowe Zakłady Graficzne, Wrocław
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: Pobierz Cały tekst jako ePub (z zewnętrznego serwera) Pobierz Cały tekst jako PDF (z zewnętrznego serwera) Pobierz Cały tekst jako MOBI (testowo) (z zewnętrznego serwera)
Indeks stron
Spis ilustracji
 1. Pierwsza kompania kadrowa w Kielcach (1914) (S. Arski, My pierwsza brygada, Warszawa 1962) / 15
 2. Krajobraz po bitwie pod Verdun w 1916 r. (Wielka Historia Powszechna, t. 7, cz. 2, Warszawa 1937) / 23
 3. Kuchnia polowa na jednej z ulic Warszawy (H. Jabłoński, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1962) / 21
 4. Ignacy Paderewski (Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. IV, Wrocław 1972) / 29
 5. Odezwa Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich z marca 1917 r. (Na granicy epok, Warszawa 1967) / 32
 6. Manifestacja polska ku czci 125 rocznicy Konstytucji 3 maja w Warszawie w 1916 r. (Historia Polski, t. III, cz. 3, Warszawa 1974) / 34
 7. Prezydent Wilson ogłasza w styczniu 1918 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych deklarację ”14 punktów” (T. H. Williams, R. N. Current, F. Freidel, A History of the United States, New York 1963) / 43
 8. Julian Marchlewski w gronie słuchaczy Szkoły Czerwonych Komunardów (Na granicy epok, Warszawa 1967) / 45
 9. Rząd Moraczewskiego z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: S. Thugutt, J. Moraczewski, J. Piłsudski, L. Supiński, L. Wasilewski (H. Jabłoński, op. cit.) / 59
 10. Roman Dmowski (M. Drozdowski, Społeczeństwo, państwo i polity II Rzeczypospolitej, Kraków 1972) / 61
 11. Adolf Warski (II Zjazd Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, Warszawa 1968, dalej: II Zjazd...) / 63
 12. Demonstracja 1-majowa 1919 r. w Płocku (H. Jabłoński, op. cit.) / 83
 13. Grupa czołowych działaczy PPS w latach 1919-1920, W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: B. Ziemięcki, F. Perl, M. Niedziałkowski, I. Daszyński, N. Barlicki (Historia polskiego ruchu robotniczego 1864 — 1964, t. I, Warszawa 1967, dalej: HPRR) / 84
 14. Odezwa Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu (Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków — Warszawa 1928) / 91
 15. „Wielka czwórka” na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Od lewej: premier Wielkiej Brytanii Lloyd George, Włoch Vittorio Orlando, Francji Georges Clémenceau, prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson ( T. H. Williams i in., op. cit. ) / 93
 16. Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu. Siedzi trzeci od lewej Wojciech Korfanty (J. Ludyga-Laskowski, Materiały do historii powstań górnośląskich, t. I, Katowice 1925) / 97
 17. Grupa dowódców polskich oddziałów dywersyjnych w III powstaniu śląskim (W. Ryżewski, Trzecie powstanie śląskie 1921, Warszawa 1977) / 99
 18. Wkroczenie wojsk polskich do Lipin po podziale Górnego Śląska (tamże) / 101
 19. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i prezes Rady Ministrów Wincenty Witos (A. Zakrzewski, Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa 1977) / 112
 20. Polska delegacja pokojowa na konferencję w Rydze na angielskim kontrtorpedowcu. W środku przewodniczący delegacji Jan Dąbski(J. Dąbski, Pokój ryski, Warszawa 1931) / 115
 21. Maria Kosztuska (Wera, Kostrzewa) (II Zjazd...) / 135
 22. Z uchwał II Zjazdu KPRP (1923) (tamże) / 137
 23. Pierwszy prezydent niepodleglej Polski Gabriel Narutowicz (M. M. Drozdowski. op. cit.) / 146
 24. Prezydent Narutowicz opuszcza Sejm po złożeniu przysięgi (S. Arski, op. cit.) / 146
 25. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski (Dzieje Polski, pod red. J. Topolskiego, Warszawa 1975) / 147
 26. Marszałek sejmu Maciej Rataj, prezydent Stanisław Wojciechowski i premier gen. Władysław Sikorski (1923) (S. Arski, op. cit.) / 149
 27. Karykatura współczesna (A. Ajnenkiel, Od „rządów ludowych” do przewrotu majowego, Warszawa 1964) / 150
 28. Manifestacyjny pogrzeb robotników zabitych podczas zajść w Borysławiu w 1923 r. (S. Arski, op. cit.) / 151
 29. Premier Władysław Grabski (M. M. Drozdowski, op. cit.) / 155
 30. Wiec 1-majowy w Warszawie w 1925 r. (HPRR, t. I) / 163
 31. Schemat przepływu pożyczek i spłat długów wojennych po przyjęciu planu Dawesa w 1924 r. z banków amerykańskich przez Niemcy, Anglię, Francję z powrotem do Ameryki (T. H. Williams, op. cit.) / 174
 32. Demonstracja solidarności oficerów piłsudczyków w dniu imienin Piłsudskiego przed jego dworkiem w Sulejówku (1925). (S. Arski, op. cit.) / 179
 33. Gabinet Witosa, ostatni rząd polski przed zamachem majowym Piłsudskiego (tamże) / 181
 34. Piłsudski i gen. Orlicz-Dreszer po bezowocnym spotkaniu z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego (tamże) / 184
 35. Brulion własnoręcznej relacji prez. Wojciechowskiego z rozmowy z Piłsudskim na moście Poniatowskiego (tamże) / 186—187
 36. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki (II wojna światowa. Marsz ku wojnie, Warszawa 1978, dalej: Marsz ku wojnie) / 188
 37. Hala montażowa w fabryce traktorów Ursus („Przemysł i Handel” tygodnik 1918—1928, Warszawa 1928) / 191
 38. Rurociągi z huty „Ferrum” w Japonii (tamże) / 194
 39. Rurociągi z huty „Ferrum” w Brazylii (tamże) / 194
 40. Witos w swoim gospodarstwie w Wierzchosławicach (A. Zakrzewski, op. cit.) / 219
 41. List gończy za politykami skazanymi w procesie brzeskim (Historia Polski, t. IV, cz. 3, makieta, Warszawa 1978) / 211
 42. Prezydium V Zjazdu KPP (HPRR, t. I) / 222
 43. Julian Leszczyński-Leński (II Zjazd...) / 223
 44. Strajk okupacyjny w kopalni „Pokój” (1933) (HPRR, t. I) / 225
 45. Kobiety w oczekiwaniu na górników strajkujących w kopalni „Klimontów” (1933). H. i T. Jędruszczak, Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935—1939), Warszawa 1970) / 226
 46. Marzec 1933: nowy kanclerz Adolf Hitler wita w Poczdamie prezydenta Rzeszy niemieckiej marsz. Hindenburga (J. Hoffmann, Spiegel der Zeiten, Bd. 4, Frankfurt am M. (1971) / 229
 47. Pożar Reichstagu w Berlinie w 1933 r. (Wulf Bley, Das Jahr I, Berlin [1934] / 229
 48. Publiczne palenie książek w Berlinie w maju 1933 r. (J. Hoffmann, op. cit.) / 230
 49. Po uprzednim anulowaniu zakazu traktatu wersalskiego przekazanie hitlerowskiej marynarce wojennej nowych łodzi podwodnych (1935) (Wulf Bley, Das Jahr III, Berlin 1936) / 235
 50. Minister propagandy III Rzeszy Goebbels z wizytą w Warszawie w 1934 r. Od lewej: ambasador Rzeszy w Warszawie von Moltke, marsz. Piłsudski, min. Goebbels, min. Beck (Wulf Bley, Das Jahr II, Berlin 1935) / 236
 51. Hitler przemawia na wiecu przedwyborczym w Berlinie w 1933 r. (Wulf Bley, Das Jahr I...) / 238
 52. Członkowie sekretariatu politycznego Międzynarodówki Komunistycznej w 1935 r. Siedzą od lewej: G. Dymitrow, P. Togliatti, W.Florin; stoją: O. Kuusinen, D. Manuilski, K. Gottwald, W. Pieck (H PRR, t. I) / 240
 53. Wydana przez Międzynarodową Organizację Pomocy Rewolucjonistom we Francji pocztówka przeciwko założeniu w Polsce tzw. obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej (HPRR, t. I) / 242
 54. Uroczysty akt podpisania nowej konstytucji (kwietniowej) na zamku królewskim w Warszawie przez prezydenta Mościckiego (Kalendarz IKC 1936 / 243
 55. Prezydent Mościcki przemawia nad trumną marsz. Piłsudskiego u wejścia do katedry na Wawelu (tamże) / 245
 56. Marszałek Edward Rydz-Śmigły (Marsz ku wojnie...) / 246
 57. Premier Felicjan Sławoj Składkowski (tamże) / 247
 58. Chłopi głosują za udziałem w strajku (Przeworsk, 1937 r.) (HPRR, t. I) / 247
 59. Winiety kilku czasopism jednolitofrontowych (HPRR, t. I) / 249
 60. Literaci w pochodzie 1–majowym w Warszawie w 1936 r. (HPRR, t. I) / 250
 61. Uczestnicy konferencji w Monachium w 1938 r. Od lewej: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, Ciano (J. Hoffmann, op. cit. / 259
 62. Antypolskie przemówienie Gauleitera Gdańska, A. Forstera w 1939 r. (Marsz ku wojnie... ) / 261
 63. Wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski / 265
 64. Zapora i sztuczny zbiornik wodny w Porąbce na Sole (1937) (Kalendarz IKC 1938) / 265
 65. Pole Mokotowskie w Warszawie: przekazanie wojsku 126 samolotów ufundowanych przez społeczeństwo (tamże) / 270
 66. Oddziały niemieckie wjeżdżają do Pragi czeskiej 15 marca 1939 r. (J. Hoffmann, op. cit.) / 272
 67. Przemówienie min. Becka w sejmie 5 maja 1939 r. odrzucające kategorycznie żądania Hitlera wobec Polski (tamże) / 274
 68. Ofiarność społeczeństwa na cele wojskowe (Marsz ku wojnie...) / 275
 69. Jedna z wielu manifestacji przeciwniemieckich w Polsce w 1939 r. (Marsz ku wojnie...) / 275
 70. Rozdawanie chleba i herbaty bezrobotnym na ulicach Warszawy (H. i T. Jędruszczak, op. cit.) / 292
 71. Wyeksmitowana rodzina bezrobotnych w Warszawie (1930) (HPRR, t. I) / 296
 72. Szybkie niemieckie zagony pancerne zaskakiwały niekiedy rolników przy pracy w polu (R. Cartier, Der Weltkrieg, München 1967) / 371
 73. Major Henryk Sucharski. dowódca obrony Westerplatte (II wojna światowa. Wojna obronna Polski 1939 r. Warszawa 1979, dalej: (Wojna obronna...) / 372
 74. Westerplatte po zakończeniu walk (Wojna obronna...) / 373
 75. Manifestacja mieszkańców Warszawy na wiadomość o wypowiedzeniu Niemcom wojny przez Anglię i Francję 3 września 1939 r. (Wojna obronna...) / 374
 76. Walki w Sochaczewie (Wojna obronna...) / 375
 77. Ludność cywilna Warszawy przy budowie umocnień (Wojna obronna...) / 376
Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.


Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.