Hej z góry

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Hej z góry
Pochodzenie Śpiewnik Powstańczy
Redaktor Jan Eichhorn
Wydawca Nakład Jana Eichhorna
Data wyd. 1921
Miejsce wyd. Katowice
Źródło Skany na commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

Hej z góry.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #100
indent = 0\cm}
\relative c'' {
  \key es \major
  \autoBeamOff
  bes2 g4 as | \stemUp bes4. c8 bes2 |
  as4. g8 as4 bes | g2 r2 \bar ":..:"
  \partial 2. { es8 es es4 g } | bes4. as8 g4 f \bar ":|."
  es4 \stemDown es' es es | c( d es) c |
  bes d d( c) | d es2. \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Hej zgó -- ry zgó "" -- ry
  ja -- dą ma -- zu -- ry
  je -- dzie je -- dzie ma -- zu -- re -- czek
  pię -- kny zie -- lo "-" ny
  pię -- kny zielo "-" ny
} } }

[1]

Hej zgóry, zgóry jadą mazury,
Jedzie, jedzie mazureczek
Jedzie, jedzie mazureczek
Piękny zielony.


Przyjechał w nocy
Około północy:
Puk, puk, puk na okieneczko,
Wstawajże ty kochaneczko,

Dać koniom wody.


Jakóż ja mam wstać
Koniom wody dać?
Kiej mi matka zakazała,
Żebym z tobą rozmawiała,
Z tobą nie gadać.

Nie bój się matki,
Oblekaj szatki,
Pojademy w cudze kraje,
Tam są inne obyczaje,
Tam będziemy żyć.[2]


 1. Przypis własny Wikiźródeł Trudna do odczytania druga nuta w piątym takcie. Łuki legato niedokładnie odpowiadają umieszczonym niżej słowom; podczas przepisywania został dodany łuk w drugim takcie i przedłużony w takcie ósmym.
 2. Przypis własny Wikiźródeł W innej wersji tej pieśni (bibliotekapiosenki.pl ) ta stofa ma brzmienie:

  Matki się nie bój,
  Siadaj na koń mój.
  Pojedziemy w obce kraje,
  Gdzie są inne obyczaje,
  Malowany dwór.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Jan Eichhorn.