Dekret 4 Października 1809. Taxa dla Urzędników Sądowych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Dekret 4 Października 1809. Taxa dla Urzędników Sądowych
Dekret 4 Października 1809. Taxa dla Urzędników Sądowych
Publikator: Dzienniki Praw Księstwa Warszawskiego. T. 2. (1810), nr 14, str. 80-83
Zobacz też: Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 2. Marca 1816 r. ustanawiaiące Diety dla Urzędników i Officyalistów z polecenia za obrębem urzędu swego działaiących, tudzież oznaczaiące ilość koni dla Urzędników i Officyalistów na Kommissyą wyieżdżać maiących


Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu:
W Pałacu Naszym w Drezdnie dnia 4go Miesiąca Października Roku 1809.
FREDERYK AUGUST, z Bożéy Łaski Król Saski, Xiąże Warszawski &c. &c.

Na przełożenie Naszego Ministra Sprawiedliwości, postanowiliśmy i stanowiemy następuiące przepisy względem opłaty dyet dla Urzędników Sądowych.

Artykuł 1.

W przypadkach, gdzie Sędzia, Urzędnik lub Officyalista Sądowy, dla uskutecznienia Inſtrukcyi na miéyscu lubb rewizyi naocznéy, albo z innéy Kodexu postępowania Sądowego wskazanéy przyczyny, z miéysca swego urzędowania, dla odbycia sądowéy czynności, oddalać się będzie musiał, ma prawo podług następuiących klass żadania dyety, czyli dziennéy opłaty:

1mo.) Sędzia Appellacyyny i Sędzia Pokoiu Xięſtwa Warszawskiego, Złotych dwadzieścia.
2do.) Sędzia Sądu Kryminalnego, Trybunału piérwszéy Inſtancyi, albo Sędzia Sądu handlowego, Złotych piętnaście.
3tio.) Assessor Sądu Kryminalnego, lub Trybunału piérwszéy Instancyi, Złotych dwanaście.
4to.) Podsędek Cywilny, lub Kryminalny, Złotych ośm.
5to.) Pisarz lub Podpisarz Sądu Pokoiu, Sekretarz, lub inny Officyalista wyżéy rzeczonych Sądów, do zastępstwa Pisarza użyty, Złotych sześć.
Artykuł 2.

Dyeta wyżéy uſtanowiona, należy się nie tylko za dzień pracy, ale i za czas użyty na odprawienie podróży, w któréy naymniéy, sześć mil na dzień Urzędnik odprawiać powinien.

Artykuł 3.

Urzędnik lub Officyalista Sądowy obowiązany ieſt, będąc na Kommissyi naymniéy sześć godziń na dzień pracy poświęcić.

Artykuł 4.
Strona Kommissyą na grunt sprowadzaiąca, winna ieſt przyzwoity powóz z Końmi przystawić, lub gotowy wydatek na naięcie powozu, albo extrapoczty powrócić.
Artykuł 5.

Urzędnicy w Artykule 1wszym pod Numerem 1wszym i 2gim wyrażeni, biorąc extrapocztę, mogą użyć na koszt Strony czterech koni; Urzędnicy pod Numerem 3cim, trzech koni, pod Numerem 4tym i 5tym, parę koni: gdy iednak na końcu rzeczeni Urzędnicy, z Urzędnikami pod 1wszym i 2gim Numerem wyrażonemi, wspólnie iechać będą, natenczas osobnego powozu i koni wymagać, nie są mocni.

Artykuł 6.

Urzędnicy powyższe odbieraiący oplaty, nic więcéy od Stron wymagać nie mogą, i utrzymywać się z tychże dyet powinni.

Artykuł 7.

Jeżeli opłacenie powyższych należności na Skarb Narodowy wypadałoby, natenczas Urzędnik Sądowy, oprócz zwrotu swych gotowych wydatków, na połowie tylko wyżéy wyrażonéy dziennéy opłaty przestać powinien.

Artykuł 8.

Strony ubogie, szczególniéy zaś w sprawach kryminalnych, wyżéy ustanowionych dyet Urzędnikom Sądowym nieopłacaią.

Artykuł 9.

Po odbytéy czynności Sędzia i Officyalista, winien złożyć w sądzie, do którego ſkładu należy, likwidacyą, a Sąd przyznawszy ią poleca Prokuratorowi, żeby ściągnął należytość i oddał komu wypada. Sędzia zaś Pokoiu złoży likwidacyą w Sądzie Appellacyynym, a Podsędek, przed Sędzią Pokoiu.

Artykuł 10.

Stosownie do Paragrafu 130 tymczasowego Kodexu postępowania Sądowego, iedna tylko strona przegrywaiąca powyższe koszta znosić powinna.
Ogłoszenie i dopełnienie niniéyszéy Naszéy Uſtawy, tudzież umieszczenie iéy w Dzienniku Praw, Ministrowi Naszemu Sprawiedliwości, Xięstwa Naszego Warszawskiego, polécamy.

(podpisano) FREDERYK AUGUST.
(L.S.)przez Króla
Zgodno z Oryginałem Minister Sekr: Stanu
Felix Łubienski, Stanisław Breza.
Miniſter Sprawiedliwości.  
  Zgodno z Oryginałem
(L.S.) Miniſter Sekr: Stanu,
Antoni Joneman, Stanisław Breza.
Sekr: Jeneralny.  


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).