Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Trzecie Esdraszowe/Rozdział II

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Trzecie Esdraszowe

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX

ROZDZIAŁ II.

Cyrus król Perski Żydy z niewoléy puscza: ale Artaxerxes budowania miasta im zakazuie.


A Gdy królował Cyrus król Perski, aby się wykonało słowo Pańskie z ust Jeremiaszowych.

Wzbudził Pan ducha Cyrusa króla Perskiego, y obwołał po wszytkim królestwie swoim zaraz przez pismo,

Mówiąc: To mówi Cyrus król Perski: Mnie postanowił królem okręgu żiemie Pan Izraelski, Pan wysoki,

Y dał mi znać abych mu obudował dóm w Jeruzalem, który iest w Żydowskiéy źiemi.

Jeśli kto iest z narodu waszego, Pan iego niechay z nim wstąpi do Jeruzalem.

Co ich kolwiek tedy przy mieyscach mieszkają, niech wspomagają tych, którzy są na onym micyscu złotem, y śrébrem,

Darami, końmi y bydłem, y inszemi rzeczami, które wedle ślubu oddawane bywają do domu Pańskiego, który iest w Jeruzalem.

Y stanąwszy kśiążęta pokoleni, oyczyzn, y Żydowskiey źiemie, z pokolenia Beniamin, y Kapłani, y Lewitowie, które wzbudźił Pan aby szli y budowali dóm Pański, który iest w Jeruzalem: a ći którzy mieszkali około nich

Wspomagali wszelakim złotem y śrébrem swoim, y bydłem: y wielą ślubów mnodzy, których umysł był wzbudzony.

10 A Cyrus król wyniósł nazynia święte Pańskie, których był Nabuchodonozor król Babiloński przeniósł z Jeruzalem, y poświęcił ie był bałwanowi swemu.

11 A wyniózszy ie Cyrus król Perski, oddał Mithrydatowi który był nad skarbami iego.

12 A przez tego są oddane Salmatiasarowi staroście Żydowskiéy źiemie.

13 A tych ta liczba: kubków śrébrnych dwa tyśiąca czterysta, miednic śrébrnych trzydźieśći, czasz złotych trzydźieści: a śrébrnych dwa tyśiąca czterysta: y innego naczynia tyśiąc.

14 A wszego naczynia złotego y śrébrnego, pięć tyśięcy ośmset y sześćdźiesiąt.

15 Y odliczono ie Salmanasarowi, społu z tymi którzy z niewoléy Babilońskiéy wracali się do Jeruzalem.

16 Ale za czasu Artaxerxa króla Perskiego, pisali mu o tych którzy mieszkali w Judzkiéy źiemi y w Jeruzalem, Balsam, Mitrydatus, y Sabellius, y Rathimus, Balthemus, Samelius pisarz, y inni mieszkający w Samariiéy, y na innych mieyscach, list poniż położony królowi Artaxerxowi.

17 PANIE, słudzy twoi Rathimus od przypadków, y Sabellius pisarz, y inni dworu twego sędziowie w Celesyriiéy y w Pheniciiéy.

18 A teraz niech będzie wiadomo Panu królowi, iż Żydowie którzy od was przyjechali do nas, przyszedszy do Jeruzalem miasta odpornego y złośćiwego, buduią ogniska iego, y stanowią mury, y kośćiół naprawuią.

19 Lecz ieśli to miasto y mury będą dokonane, nietylko nie będą chćieć dawać poboru, ale się téż królóm sprzećiwią.

20 A iż się to dźieie około kośćioła, zdało się nam dobrze nie zaniedbawać tego:

21 Ale oznajmić Panu królowi, aby, ieślić się królu będzie zdało, poszukano w kśięgach oyców twoich.

22 A najdziesz w historiach o tym napisano, y poznasz że to miasto było odporne, y króle y miasta burzące:

23 Y Żydowie odporni wsczynaiący w nim walki od wieku: dla któréy przyczyny to miasto iest spustoszone.

24 A przetóż teraz oznaymuiemyć, Panie królu, że ieśli to miasto będźie zbudowane: a mury iego wystawione, nie będźiesz miał przystępu do Celesiriiéy, y do Pheniciiéy.

25 Tedy pisał król Rathymowi który pisał przypadki, y Balthemowi, y Sabelliowi pisarzowi, y innym przełożonym y mieszkaiącym w Syriiéy y w Pheniciiéy, to co poniż idzie.

26 Czytałem list któryśćie mi posłali. Przetóż roskazałem szukać, y naleźiono że tam to miasto iest od wieku królom sprzećiwne.

27 Y ludzie odporni, y walki wsczynaiący w nim: y królowie barzo mocni panowali w Jeruzalem, y dań wyćiągali z Celesiriiéy, y z Pheniciiéy.

28 A takem teraz roskazał, zakazać tam tym ludźióm budować miasta: y zakazać, aby nad to nic więcéy nie czynili.

29 Ale niech dalćy nie postępują złośći, od tąd iako są, tak iżeby królóm trudność urosła.

30 Tedy przeczytawszy to co od króla Artaxerxa było napisano, Rathymus, y Sabellius pisarz, y którzy z nimi stanowieni byli, zaprzągszy przyjechali prędko do Jeruzalem z jezdnymi, y z gromadą, y z orszakiem:

31 Y poczęli buduiącym zakazować: y nie budowano kośćioła w Jeruzalem, aż do wtórego roku królestwa Dariusza króla Perskiego.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.