Biblia Gdańska/Proroctwo Malachyaszowe 4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Proroctwo Malachyaszowe

1 - 2 - 3 - 4


ROZDZIAŁ IV.


I. Ogłoszenie sądów Bożych niezbożnym 1. III[1]. Pocieszenie 2. 3. III. i napomnienie pobożnych 4. IV. Proroctwo o przyiściu Iana Chrzciciela 5. 6.
Bo oto, przychodzi dzień pałaiący iako piec, w który wszyscy pyszni, i wszyscy[2] czyniący niezbożność będą iako ściernisko, a popali ie ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak że im nie zostawi korzenia ani gałązki.
II. 2. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznidzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach iego; tedy wychodzić będziecie, i prorościecie iako cielęta karmne.[3]
3. A podepcecie niezbożne, tak że będą iako proch pod nogami waszemi w dzień, który Ia uczynię, mówi Pan zastępów.
III. 4. Pamiętaycież na[4] zakon Moyżesza, sługi mego, któremum rozkazał na Horebie, przedłożyć wszystkiemu Izraelowi ustawy i sądy.
IV. 5. Oto, Ia wam poślę Eliasza Proroka, pierwéy niż przyidzie on wielki i straszny dzień Pański;
6. Aby obrócił serce oyców ku synom, a serce synów ku oycom ich, abym przyszedłszy ziemi przeklęctwem nie skarał.


  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – II.
  2. Mal. 3, 15.
  3. Ps. 97, 11. Łuk. 1, 78.
  4. 2 Moy. 20, 1.

 Proroctwo Malachyaszowe 3 Proroctwo Malachyaszowe 4 Nowy Testament