Aniół Stróż/Prośba do najświętszego Serca Jezusowego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Prośba do najświętszego Serca Jezusowego
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wydania [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron

Prośba do najświętszego Serca Jezusowego.

Verbum caro factum est et habitavit in nobis.
Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.


Oto słowo przedwieczne, z miłości ku nam wcielone. Korzymy się Boże przed niém i padając na kolana, kłaniamy się Tobie z najgłębszém uszanowaniem, i aby naszę niewdzięczność za tak wielkie dobrodziejstwo naprawić, łączymy się z sercami wszystkich, którzy Cię kochają, i składamy Ci najczulsze i najpokorniejsze dzięki nasze. Przejęci ową nieograniczoną pokorą, dobrocią i łagodnością boskiego Serca Twojego, błagamy Cię gorąco o łaskę, żebyśmy Cię w tych cnotach, Tobie tak miłych, naśladowali.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.
Chwała Ojcu itd.

Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est.
Ukrzyżowan także za nas, pod Pontskim Piłatem umęczon i pogrzebion jest.


O Jezu, mój najmilszy Zbawicielu, do nóg Twoich pokornie upadając, kłaniamy się Tobie z najgłębszém uszanowaniem, i aby okazać szczery żal za naszę nieczułość przy wszystkich Twoich cierpieniach i zniewagach, które najmiłościwsze Serce Twoje w czasie gorzkiéj męki i śmierci Twojéj dla naszego zbawienia poniosło, łączymy się z sercami wszystkich, którzy Cię kochają, by z głębi duszy naszéj Ci dziękować. Podziwiamy nieskończoną cierpliwość i wspaniałość boskiego Serca Twojego i błagamy Cię gorąco, żebyś serca nasze napełnił duchem chrześciańskiego umartwienia, abyśmy w tym duchu cierpienia mężnie wytrwali a największą pociehcę w Twoim świętym Krzyżu mieli.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.Panem de coelo praestitisti eis, omne delectamentum in se habentem.
Chleba z nieba dałeś im, wszelki smak w sobie mający.

O Jezu miłością do nas pałający, do nóg Twoich pokornie upadając, kłaniamy się Tobie z najgłębszém uszanowaniem, i aby Tobie odpłacić za zniewagi, które się boskiemu Sercu Twojemu w najświętszym Sakramencie Ołtarza codziennie wyrządzają, łączymy się z sercami wszystkich, którzy Cię kochają i najczuléj Ci dziękują. Milujemy[1] w boskiém Sercu Twojém owę gorejącą, niepojętą miłość, którą masz do Ojca Twego przedwiecznego, i błagamy Cię gorąco, abyś i w naszych sercach zapalił miłość ku Tobie i ku bliźnim naszym.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu

Nakoniec, o Jezu najmilszy, błagamy Cię przez słodycz boskiego Serca Twojego, nawróć grzeszników, pociesz strapionych, wspomóż konających, ochłódź dusze w czyścu! Połącz serca nasze związkiem pokoju i miłości, wybaw nas od niespodzianéj śmierci i daj nam spokojne skonanie! Amen.

V. O serce Jezusa miłością ku nam pałające.
R. Rozpal serca nasze miłością ku Tobie!Módlmy się.

Udziel nam, prosimy Cię wszechmogący Boże, którzy w najświętszém Sercu ukochanego Syna Twego największe dobrodziéjstwa Jego ku nam rozpamiętywamy, abyśmy skutkami łaski Twéj pokrzepieni byli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O boskie serce Jezusa mojego, kłaniam się Tobie i poświęcam na wieczną służbę Twoję wszystkie myśli, słowa i uczynki moje. Pragnę, ile możności, podobną cześć, miłość i chwałę Tobie oddać, jaką Ty Ojcu Twemu przedwiecznemu oddajesz. Napraw, błągam Cię gorąco, wady moje; broń mnie w życiu, bądź pomocą i ucieczką moją w godzinę śmierci! Proszę Cię przez owe nieograniczone boleści i gorzycze, któreś przez całe życie Twoje z miłości ku mnie cierpiał, daj mi prawdziwy żal i skruchę za grzechy moje, wzgardę wszystkich rzeczy ziemskich, gorące pożądanie chwały wiecznéj, mocną ufność w nieskończone zasługi Twoje i ostateczną wytrwałość w dobrém.
O Serce Jezusa, któreś jest samą miłością, ofiaruję Ci te pokorne modlitwy moje za siebie i za tych wszystkich, których kocham. Racz dobrotliwie modły moje wysłuchać. Najsłodsze Serce Zbawiciela mojego, daj nam w chwili konania wewnętrzną pociechę, przyjmij nas do świętéj chwały Twojéj, oczyść nas ze wszelkiéj zmazy ziemskiéj i pozwól wnijść do nieba. Polecam Ci, o mój Jezu, Kościół święty, tę ukochaną oblubienicę Twoję a naszę Matkę prawdziwą, sprawiedliwych w łasce Twojéj żyjących, nędznych grzeszników, strapionych, konających i wszystkich ludzi; nie dozwól, aby krew Twoja, za nas wylana, stała się nieużyteczną! Racz nakoniec te modlitwy moje przyjąć na korzyść dusz w czyścu będących, w szczególności tych, które w swojém życiu miały nabożeństwo do oddawania czci Sercu Twojemu.
O najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy wszystkiemi sercami stworzeń jest najczystsze i miłością ku Jezusowi najbardziéj gorejące oraz względem nas nędznych grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Jezusa, Zbawiciela naszego, tę łaskę, o którą błagamy! Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Serca Twego, pałającego miłością ku Sercu Jezusa, boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć, a boskie Serce Jezusa niezawodnie Cię wysłucha dla synowskiéj miłości, którą ku Tobie miało i zawsze mieć będzie.

Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – Miłujemy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).