Aniół Stróż/Modlitwa powszechna za dusze zmarłych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Modlitwa powszechna za dusze zmarłych
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wydania [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron

MODLITWA POWSZECHNA
za dusze zmarłych.

Boże! Ty nam rozkazałeś miłować wszystkich ludzi jako braci i siostry, a nie zniósłeś tego rozkazu względem tych, których śmierć z éj ziemi zabrała, bo nas z nimi łączy wieczny węzeł miłości; nasze jestestwo trwa dłużéj niż życie na świecie, przetóż i nasza miłość jest dłuższa. Połączymy się kiedyś wszyscy w Tobie, jeżeli Ci w tém życiu pozostaniem wiernymi. Lecz któż z ludzi jest Ci tak wierny, o Boże! aby po swojém przeniesieniu się z tego życia mógł być zaraz do chwały Twojéj przyjęty? Ty, o Boże! powiedziałeś, — a Twoje słowo niezmienne na wieki, — że nic zmazanego nie wnijdzie do Twego królestwa. Przetoć wielu ludzi, którzy się tu zupełnie z swoich przewinień nie usprawiedliwili, muszą po swoim zgonie pierwéj się oczyścić, muszą tam odpokutować, czego jeszcze tu nie odpokutowali. Przyjmijże tedy, o Boże! nasze prośby, nasze jałmużny i jęki na ich zadosyćuczynienie; o to Cię błagamy, o Boże i Ojcze miłosierdzia! o to zanosimy do Ciebie prośby, Synu przedwieczny, nasz Zbawicielu! oto i u Ciebie żebrzem, Duchu przenajświętszy! zmiłuj się i zlituj nad cierpiącymi braćmi naszymi i siostrami. Zmiłuj się nad tymi, których przewinienia są przyczyną, że się nie mogą przed tronem Twoim pokazać, ale jęcząc i w miejscu oczyszczenia ciężkie męki ponosząc, do Ciebie tęsknią. Ach Boże! wszakże i oni w Ciebie wierzyli, w Tobie pokładali nadzieję i kochali Ciebie. A jeżeli ich miłość była czasem niedoskonała, ich wiara i nadzieja słaba, jeżeli zgrzeszyli przed Tobą: ach Panie! wszakże Twoje miłosierdzie jest większe, niż ich wykroczenia; wszakże Twój Syn jednorodzony, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, mękę i śmierć poniósł i zadosyć uczynił za grzechy całego świata. Jeżeli tego zadosyćuczynienia przez wierne współdziałanie z łaską świętą w życiu swojém nie stali się całkowicie uczestnikami, ach Panie! oto Cię ze łzami błagam, uczyńże ich teraz uczestnikami chwały Twojéj, gdyż tak gorąco wybaczenia pragną! Wysłuchaj o Boże! nasze modlitwy, przyjmij łąskawie nasze jałmużny i inne dobre chrześcijańskie uczynki, które Ci dziś Kościół z wiernymi składa w ofierze, błagając o wieczny odpoczynek za zmarłych. Zmiłujże się, ach zmiłuj! o Boże, daj im wieczne odpocznienie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki. Amen.

Anioł Stróż Chrześcianina Katolika s 509.png


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).