12 lat w kraju Jakutów/Skorowidz imion własnych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Wacław Sieroszewski
Tytuł 12 lat w kraju Jakutów
Wydawca Drukarnia Fr. Karpińskiego
Data wyd. 1900
Druk Drukarnia Fr. Karpińskiego
Miejsce wyd. Warszawa
Ilustrator Wacław Sieroszewski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


SKOROWIDZ IMION WŁASNYCH
Kreska między cyframi oznacza, że imię spotyka się tam na każdej porządkowej stronicy.

Äbä, osada—62.
Abul—Hazi, aut.—92.
Abyj, osada—12.
Acziński, okręg—75.
Adrianow A., aut—102.
Adycza, rz.—11, 78.
Aisyt, bogini—55, 125, 367, 386, 412—414.
Ai—Tojon (Art) Tangara, bóg—125, 258, 260—262, 319, 337, 344, 366, 367, 378, 389, 391—393, 414.
Ajan, m.—4.
Ajdan batyr, post. baj.—249.
Aksysz, rz.—102.
Ałas batyr, bóg—390.
Ałazej, rz.—11, 12, 25, 61, 73, 110,382.
Ałdan, rz.—7, 9—13, 27, 34, 62, 110, 114, 123, 142, 143, 211, 273, 373—375, 377—379, 381, 383, 385, 392, 393, 395, 398. 409, 410.
Ałdano—Ochockie, gór—5.
Ałłajcha, osada—73.
Ałłara—ogonnior, duch—391.
Ałtajskie, gór.—91.
Ałtan—Sabyraj—Tojon, duch—390.
Ał—uot—iczczita, duch—390.
Amga. rz.—9, 10, 38, 44, 110, 123, 270.
Amgińsko—Leńska, płs wyż.—109, 111.
Amołoj, rz.—11, 73.
Amur, rz.—103, 104, 145.
Anabara, ra.—10, 11, 25, 62, 64.
Anadyr, rz.—62, 241.
An—Ałaj—Chotun, duch—389.
Andrejew, aut.—185.
Andrijewicz, aut.—285, 286.
Andyłach, osada—69, 240, 248, 300, 337, 342.
An—Dżasyn, duch—389.
Angara, rz.—9.
Aniuj, rz.—11, 27.
Anoan, gór.—4.
Arach—Tojon, duch—390.
Archangielska, gub.—132.
Arczinga, ród—398.
Ardżaman—Dżardżaman, post. baj.—245.
Arsłan—Dałaj, wł. ujgurski—104, 367.
Atamaj, nas.—263.
Bachsyt, nas.—276.
Bajaga, rz.—10, 104.
Bajagantajski, uł.—14, 58, 62, 80, 84, 94, 110, 114, 118, 125, 126, 128, 131—137, 150, 152, 154, 160, 208, 224, 238, 243, 248, 249, 251—253, 257, 258, 261, 262, 267, 270, 272, 276, 277, 294, 297, 304, 325, 326, 332, 335, 336, 339, 344, 373—375, 377, 378, 384, 385, 391, 394.
Baj—chaj, jezior.—93.
Bajkał, jezior.—5—7, 9, 41. 62, 93, 94, 103.
Baj—Bajnaj, bóg—389, 390.
Bakcza, w—pa—276.
Baran batyr, duch—390.
Barbakaj—Bönköngö, woj. 257.
Bäs—an, os.—238.
Bata—batyr, woj.—337.
Batariński, nasl.—224—226, 236, 337.
Batoma, rz.—9, 11.
Batuliński, nasl.—270.
Baturuski, uł.—12, 38, 110, 224, 226, 251, 270, 273, 276, 279, 384, 385, 397.
Batyjan, woj.—254.
Bazkie, gór.—102.
Beketow P., aut.— 109.
Berynga, cieś.—4.
Bert—Chara, woj.—132, 145, 266, 267.
Białe wzgórza—4.
Bilings, aut.—37.
Błagowieszczeńsk, kop. zł.—18, 21, 22,
Boczera, duch—390.
Boganida, rz.—143.
Bogdohan, wł.—92.
Bołogurski, nasl.—272, 385
Bonaparte, wł.—105.
Borogoński, uł.—69, 101, 110, 132, 224, 266, 270, 273, 276, 277, 295, 397.
Bosoł-Tojou. duch—390.
Böthlingk O., aut.—95, 143, 166, 177, 179, 198, 212, 218, 238, 253, 254, 259, 260, 278, 293, 349, 350.
Bötügöt, ród—247, 295.
Bötüńtski, nas.—248, 263, 270, 271, 279, 280, 391.
Buciński, aut—281.
Bunge A., aut.—47, 78.
Buomcza-Chotun, duch—390.
Buor Małachaj Tojon, duch—390. Buraj Tojon, duch—390.
Burunuk, osada—12.
Buryaci, nar.—269.
Byrdża-bytyk, duch—390.
Byrdżykl, ród—250, 270, 387.
Bystybyt, ród—250.
Bytantaj, rz.—11, 49, 80, 129.
Byzancyuni, m.—92.
Carrik, aut.—31.
Castren, aut.—103, 143, 144, 173, 212.
Chałan sotuja Yrgyn-ärbijä, duch—390.
Chałbas-Chara-kyłychsyt, woj.—267.
Chałcha, lud—258.
Chamałga, ród—251, 363.
Chamgata, nasl.—274, 275.
Chan-Iächsit-ärdän-Ai, bóg—389.
Chantaj, os.—73.
Chaptagaj-batyr. woj.—128, 145, 264.
Chara, ród—248.
Charaułach, gór.—4.
Charyjałach, w-pa.—274.
Chatanga, rz.—4, 10, 11, 26, 64, 189.
Chatyngariński, nasl.—248, 251.
Chatyryk, nasl.—263, 296.
Cheta, rz.—11.
Chiłka, rz.—115.
Chingan, gór—89, 91.
Chiny, pańs.—90, 91, 92, 145, 269.
Chochoje Batyr, woj.—145, 254.
Choro, nar.—115, 245.
Chosun, woj.—254.
Chan czagan, duch—390.
Chudjakow J., aut.—52, 96, 101, 107, 115, 125, 244, 245, 254, 255, 257, 260, 267, 301, 320, 330, 331 333-337, 342, 344, 345, 347, 356, 366.
Czaadaj-Bołłoch, duch—391.
Czaja, rz.—9.
Czaky, ród—391.
Czałłaj, woj.—262.
Czara, rz.—9.
Czaunska, zat—4.
Czekanowski A., aut.—5, 27, 28, 31, 35.
Czererachowo, w.—42.
Czerkaszennikow Miron, wojów.—275, 276, 284.
Czerski J., aut—4, 45, 78.
Czingis, wł.—92, 93, 104, 105, 269.
Czorboch, woj.—126, 266, 267, 326.
Czona, rz.—60, 109.
Czoroch, ród—73.
Czuja, rz.—9.
Czukocki, pół. w-ep.—4, 25.
Czurepcza, os.—12, 38.
Dalbor-Dżonok, duch—391.
Daurskie, gór.—5, 275.
Delawary, lud—292.
Dicksona, w-py.—4.
Diomedesa, w-pa.—4.
Diring-Oün, os.—78.
Dizabul, wódz—370.
Djansik, woj.—262.
Dochsun-Dujach, duch—391.
Dojansa-Darchan, woj.—262.
Dołgański, ród—285.
Dubieński M., aut.—75.
Dudypta, rz.—11.
Duołgołach, rz.—11, 13, 129, 218.
Düpsüński, uł.—11O, 114, 224, 276, 278.
Dżachar, nas.—272.
Dżenuik, woj.—265.
Dżergelgin-Sürik, woj.—267.
Dźessegej, duch—414.
Dżingis, wł.—104, 105.
Dżugdżur, gór.—5, 25.
Dżungarya, kr.—102.
Dżusał, ród—248.
Edżigański, uł.—11O.
Edżigańskie, gór.—395.
Ekiń-abaga, woj.— 262.
Eksëkü, bajka—249, 361, 366.
Ellej, boh. bajeczny—49, 96-101, 105, 145, 180, 185, 253, 362.
Erman, aut—5, 9, 37.
Esejskie, jez.—73, 85.
Etruskowie, nar.—292.
Fiszer J., aut—102, 109, 212, 265.
Gałkin, wódz—265.
Gao-giu, pań.—91, 321.
Georgi J., aut—111, 150, 166, 179, 209, 211, 271.
Gęsie, gór.—101.
Gikisz K., aut—3, 4.
Giżygińska, zat—25.
Gmelin, aut.—37, 74, 109, 124, 128, 131, 255, 351, 375-377, 398, 409, 410.
Godunow Borys, car.—283.
Golman, aut.—85.
Gołowin P., woje w.—36.
Gorochow, aut—330, 337, 341, 366.
Griwogornicyn, kozak—269, 283.
Ho-czeu, m. 104.
Hoogaarda, w-py.—4.
Hun-nu, pań.—91, 258, 268, 321.
Hunnowic, nar.—388.
Igidejski, nasl.—137, 270, 279.
Ilimski, ostr.—37.
Iłbis-Chan, duch—389.
Indigirka, rz.—4, 5, 11, 12, 21, 25, 27, 31, 61, 73, 110. 111, 144, 212, 337.
Indye, kr.—90, 92, 296.
Ingoda, rz.—115.
Irkuck, m.—9, 286, 304.
Irkucka gub.—42, 286.
Jakinf, aut—103.
Jakuck, m.—8-10, 12, 13, 18, 27, 28, 35-38, 43, 49, 56, 61, 79, 80, 86, 98, 100, 111, 112, 128, 131, 142, 143, 196, 203, 210, 212, 220, 229. 263, 26B, 266, 277, 286, 287, 314, 377, 385.
Jakucka obł.—6, 9, 11, 62, 69, 103, 110, 111.
Jakucki, uł.—127, 136. 138, 140, 141, 146, 154, 198, 220, 272, 285, 286, 306.
Jana, rz.—4, 11, 12, 21, 25, 27, 73, 78, 79, 95, 110, 111, 144, 213, 337.
Jano-Kołymski pł. wyż.—5, 9.
Jąża, os.—12, 104, 248, 290, 315, 329, 397.
Jenisej, rz.—3, 4, 25, 52, 66, 73, 92, 111, 259.
Jenisejski ostr.—37.
Jenisejskie wojew.—286.
Jenisejsko-Leński pł. wyż.—5.
Jodej, ród—101.
Jonin, aut—283.
Jurgens N. aut.—8.
Kachtyr-Kachtan, duch—390.
Kaczuga, w.—7, 9.
Käiäny-ojocho-Kyjdankys, duch—391.
Kałgyn, jeź.—61.
Kamczatka p. w-ep.—289.
Kamienne, w-py—4.
Kampedzaj, rz.—10, 14.
Kamystach, os.—61.
Kangałaski uh—45, 74, 78, 101, 103, 110, 220, 224, 248, 262, 263, 265, 269, 270, 273, 276, 280, 332, 371, 375, 377, 385, 387, 396.
Kański, okr.—75.
Karakorum, m.—92, 98, 245.
Kaska, ród—248.
Kaspijskie morz.—91.
Kaspijskie stepy—89.
Kichirgeś, ród—251.
Kirenga, rz.—7, 9, 36, 37, 62.
Kireńsk, m.—7.
Klemenc D., aut.—212.
Koczniow D., aut.—384, 390.
Kohn F., aut.—116, 118, 306, 307, 308, 330.
Köldjam, w.—12, 98, 276.
Kołyma, rz.—5, 11, 12, 21, 25, 27, 31, 52, 62, 63, 73, 95, 110, 111, 144, 185, 189, 250.
Kołymsk, m.—13, 14, 17, 18, 21, 22, 37, 38, 59, 63, 68, 73, 79, 84, 85, 103, 104, 109, 229, 392.
Kołymski uł.—12, 14, 29, 62-64, 73, 80, 102, 111, 118, 123, 124,127—130, 136, 141, 144, 146, 152, 153, 156, 178, 182-184, 186, 198, 208, 210, 214, 224, 225, 233, 239, 240, 248-251, 256, 361, 269, 273, 285, 290, 295—297, 299—301, 306, 311, 315, 319—321, 323-327, 320, 330, 333, 337, 339, 341-344, 354, 373, 375—377, 380-382, 393, 395, 397, 399, 403, 406, 408, 414.
Kopyłow, wojew.—123.
Kowalik S. aut.—227, 331.
Kozacza, w.—78.
Koźmin, aut—31.
Krapotkin P., aut.—5.
Krasnojarski okręg.—75.
Kundinski, nasl.—273.
Kündül czagan, duch—390.
Küngaś, rz.—73.
Kurdjukow, wojew.—290.
Kuriński, nasl.—273.
Kusagannelski, nasl.—247, 274, 275, 279, 293, 304.
Kydanach-kys-chatyn, duch—391.
Kyjdyrban, wł.—245.
Kyłannach-kys-buchatyr, boh. l.—335.
Kyłgas, ród—248.
Kyrys-tülüsär, duch—390.
Kytaj Baksy Tojon, duch—390.
Lena, rz.—4-13, 16, 25, 27, 28, 34, 36—38, 49, 52, 59, 61, 73, 95, 96, 107, 109-111, 128, 132, 141, 142, 154, 239, 263, 265-267, 276, 280, 385.
Lodowaty Ocean—3, 6, 11, 13, 15, 17, 24, 25, 31, 52, 54, 114, 141.
Lögöj-Tojon, wódz—260, 267.
Lucza-Ongotok, góry—4.
Maak R , aut.—4, 16, 20, 22, 27, 28, 31, 33, 34, 53, 60, 61, 63, 76, 85, 114, 143, 154, 157, 160, 166, 179, 199, 206, 210, 212, 275.
Macedoński Aleks, wład.—105.
Maja rz.—10, 52, 114.
Majantyłap, wódz—334.
Majewski Er. aut.—86.
Makowski W. aut.—303.
Maldżagar, dż.—272.
Małoje, st—12.
Mańczary, rozbójn.—178, 296, 326.
Mańczary, bajarz—366.
Mangaziejscy, kozacy—109.
Mangys, bajka—366.
Marcha, w.—21, 22, 100, 267.
Marchiński, uł.—224.
Marko-Polo. aut.—92, 269.
Mariller, aut.—369.
Melachsin-Aite, duch—391.
Męgeński (Menge) uł.—101, 110, 145, 224, 269, 270, 276, 283, 369, 384.
Middendorff A. Th. aut.—4, 16, 27, 33, 35-38, 43, 44, 49, 61, 71, 73, 77, 79, 85, 101, 103, 137, 138, 144, 145, 159, 180, 198, 221, 254, 262, 349, 350, 351, 365.
Minusiński. okr.—75, 212.
Miora, doi.—69.
Mjak Tuguj, bajka—366.
Mochoj, bajka—366.
Mode, ks.—91.
Modut, nasl.—247, 279.
Mogoł-Tojon, duch—389.
Mołoda, rz.—9.
Moma. rz.—11.
Mongolia, kr.—92, 103, 258, 259.
Morgan, aut—339.
Morsów, w-py—4.
Moskwa, m.—109, 265, 283, 284.
Moskwinin, aut—274, 283.
Müller P. aut.—4, 5, 61.
Müller G. aut.—101, 102, 107.
Munjan-Darchan, wódź—262.
Myczyłła, szam.—398.
Mymak, wódz—266.
Myrsa wódz—105.
Nacharski, nas.—273.
Nałban-Ai-Kübaj-Chotun-Iä bogini—389.
Nałygyr-Aisyt-Chotun bogini—389
Namski uł.—14, 30, 38, 41, 42, 53, 55, 61, 74, 82, 85, 94, 95, 101, 107, 109, 110, 114, 115, 119, 123, 124, 126, 128, 130-138, 143-145, 150, 153, 162, 180, 186, 204, 208, 210, 211, 224, 227, 229, 233, 238, 239, 240—261, 263, 265, 266, 270-280, 293—299, 301, 302, 304, 307, 308, 310, 311, 312, 319, 320-327, 333, 334, 336, 339, 340, 341, 344, 345, 348, 353, 354, 367, 372-385, 891-400, 403, 406, 408, 409, 410, 412.
Namyk Chotun bogini—390.
Narej Chotun bogini—389.
Nas-Älü bóg—390.
Neuman K. aut.— 128.
Niedźwiedzie w-py—4, 185.
Niemirja duch—385, 391.
Nikolska wie.—266.
Nochsoł Tojon bóg—389.
Nordenskjöld A. E. aut.—4.
Norilskie góry—4.
Nowo-Sybirski arch.—4, 13.
Nüja rz.—9.
Nürba osad.—12, 38.
Nürektejski nas.—248.
Nurnłdan-ko post. baj.—97, 100, 267.
Obruczew W.—7.
Ochock m.—289.
Ochockie morze—10, 25, 27, 73, 85, 103.
Öczötkün siłacz—105.
Oczorboj-Chosun woj.—334.
Odejski nas.—271, 279.
Ojrat-Buryaci plem.—94.
Ökiömski nas.—385.
Oleniok rz.—4 9-11 25 27 29 35 62 64 85 189.
Ölgötski uł.—llO 224
Oloknia rz.—8-10 27 28 37 52 62 109 110.
Olokmińsk m.—18 21 22 26 35 37 38 42 109 112 131 142 143 265. Olokmiński uł.—62 85 111 115 127 138 140 141 146 154 225 272 278 285 286 306.
Ömökön-Ałdańskie góry—4.
Ömökön-Borogon ród—248.
Omołon rz—11.
Onochoj post. baj.—95—101 105 145 253 336.
Orchon rz.—92 93 245.
Orduk-Dżasabyn bóg—389.
Orułgan gór.—4.
Orułgan rz.—13.
Pallas P. S. aut.—95 102 200.
Patomą rz.—9 107.
Patomskie przedgórze—7, 8.
Pawlinow D. aut.—118 287 319.
Pawłucki ataman—254.
Paleduj rz.—9 36 37.
Pendzińska zat.—25.
Persya kraj—90 92 269.
Petersburg m.— 277 284 286.
Piasina rz.—11 26 189.
Piotra i Pawła w-py—4.
Pitskie góry—4.
Pokrowska w.—266.
Polesie kraina—132.
Popów A. aut.—208 384.
Postnik J. kozak—212.
Potanin N. aut.—101 151 258 261 269 349.
Preobrażeńska dolina—6.
Prikłoński W. aut.—101 227 335.
Prikłoński wojewoda—265.
Przemienienia w-py—4.
Przewalski N podróż.—90.
Radloff W. aut.—91—93 96 104 121 163 177 250 258 259 266 321 367 376 377 388.
Raszin-Eddin aut—259.
Reclus E.—6 9 10.
Remezow S. aut.—109 110 271.
Ritter aut.—89 92 93 104 294.
Rumiancew jakut—213.
Sabadej w-pa—4.
Sagaje plem.—102.
Sagastyr w-pa—16 21 22 35.
Sahale plem.—102.
Sajańskie gór.—101.
Sajano-Ałtajskie podgórze—89.
Sakowie naród—102.
Samokwasow D. aut.—324 331.
Samotności w-py—4.
Ssanang-Ssetson-Chungtaidschi—93.
Sappy-Chosun post. baj.—145 254 326.
Saryczew aut.—166
Sasybyt osad.—330.
Sasylski nasl.—137.
Satana duch—391.
Sättä-Kürä-Dżasagaj-Ai bóg—389.
Selenniach rz.—11.
Sëtë ród—248.
Siarkań Siasiań post. baj.—366.
Sielenga rz.—92.
Sielski I. aut.—104.
Siemiwskij aut.—281 286.
Siktach (Sitka) osada—8 74 132.
Siłanski nas.—271.
Simaksin-Äniaksin post. baj.—332 366.
Sinia rz.—9.
Siragaś koń—126 357.
Skoroulska wł.—270.
Slepcow W. I. aut. jakut—277.
Słowcew P. aut—211 283.
Sor-Chara-Dżong duch—391.
Spathariusz (Spafary) aut.—37.
Stange aut—150.
Stanowe góry—4.
Strahlenberg aut.—37 197 209.
Strelbicki aut.—15.
Sułur-batyr pos. baj.—255.
ng-Chan-Sungkan äsäli Chołtoran Chotoj Ai bóg—389.
Suntar jeź.—69.
Suntar w.—10, 384.
Suntarski uł.—12 63 224 248.
Sürdäch-Sügä Tojon bóg—389.
Surguj-tas urwijsko—98 412.
Swietlicki gubernat.—114.
Syali ród.—247 274.
Syłachska wł.—270.
Syykan-Udagan duch—391.
Syrakow (Syranow) jakut deputat—284, 286
Syr-Darya rz.—103.
Sywerma góry—4.
Szachów Woin, kozak—109.
Szczerbatow urzędnik—284 285.
Szczukin aut.—101 102.
Szorochiński ród—285.
Suza m.—370.
Tąjmyr półwysep—4 25 49 85.
Tanda rz.—10.
Tangas-Bołtągo post. baj.—128 145 254
Tangasyst-Dżyłga Chan bóg 389.
Tań-juj książe—91 258.
Tannuoła góry—101.
Tarachana uroczysko—276 278
Taragajski nas.—224 225 236 237.
Taryłach Tan-Tarały Tojon bóg—390.
Tatta rz—10 101 110 270 355.
Tera rz.—211.
Thomsen W. aut.—92.
Tiańszań góry—89 104.
Tigin wojow.—128 144 145 245 260 262-267 326 334 336.
Tomtoro góra—6.
Tompo rz.—10.
Toll B.—4 47 85 220.
Tu-giu naród—91 93 102 175 268 388.
Tukułan rz.—10 27.
Tuuguzka Dolna (Niżnia) rz.—4 37 66 109.
Tunguzkie góry—4 5.
Tułujach ogo bajka—94 104 257.
Tunka osad.—41.
Tura rz.—4.
Turfan m.— 104.
Turuchańsk m. 16 21 22 35 37.
Turuchański okręg—73 111 146 285.
Turujałach osad.—304 335.
Tüsput szaman—390 394—397 403.
Tynka rz.—80.
Uczur rz.—10.
Uda rz.—115.
Ukułan bóg—389.
Ujandina rz.—11 73.
Ujbat rz.—102.
Ujgurskie państwo—91 92 267.
Ukajdań-ko post. baj.—336.
Ulasuntajskie ambaństwo—258.
Ułu-Tojon (Ułutujer) bóg—61 103 355 366 367 385 390-393 397 412.
Ułu-tumuł góra—392.
Ürüng-Ai Tojon bóg—389.
Ürüng-Köl jez.—128.
ng Uołan podań.—101 366 367.
Ust’amga os.—229.
Ustjańsk m.—22 81 85 224 273 379.
Usun-Kujał-Chotun duch—389.
Ütüchtüj os.—394.
Vambori aut.—92 102 104 370.
Wawa rz.—4.
Wierchojańsk m.—10 12 14—18 22 27 35 38 51 62 59 63 78 80 109 205 227 261 295 330 343 379 392.
Wierchojański uł.—49 59 62 64 73 94 95 102 111 120 127—130 136 141 144 146 152 198 224 225 227 230 231 233 248 262 273 285 294 297 306 332 384 372 377 380 381 383 399.
Wierchojańskie góry—4 10 47 63 214 380.
Wierchołeńsk m.—9 37 106.
Wiluj rz.—4 5 7 9—13 27 28 34 60 62 63 74 109—111 144 212 265.
Wilujsk m.—21 35 37 52 58 112 212.
Wilujski uł.—12 28 38 62 85 111 126 127 136 138 141 146 154 157 179 198 199 212 216 220 224 254 272 285 306 384 397.
Witsen aut.—37 123.
Witym rz.—6 7 8 9 37 61 62 109.
Wrangiel F. aut.—4 31 37 85 101 135 150 156.
Yłgyn ärbija duch—390.
Yngkabył woj.—254.
Ytyk chaja urwisko—96.
Zaszywerskie równ.—12.
Zemarch poseł, gr.—370.
Żechsogońskie nasl.—272.
Żun nar.—90.
Żu-żań plemię—91.
Żygański uł.—111 141 224.
Żygałów w.—7.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Wacław Sieroszewski.