Śpiewnik kościelny/Zbliżam się ktobie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Zbliżam się ktobie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni postne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ IX.
Na wielki Piątek przy ucałowaniu Krzyża.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp a2 a4 c4 | b4 (gis4) e2 | a4 b4 c4 a4 | b2 b2 } \break
  b2 b4 \stemDown d4 \stemUp c4 (b4) b2 | a4 b4 c4 a4 | b2 b2 | \break
  a2 a4 c4 | b4 (gis4) e2 | a4 b4 c4 gis4 | a2 a2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Zbli -- żam się kto -- bie Je -- zu mój ko -- cha -- ny,
  Nie tak jak Ju -- dasz któ -- ry na wy -- da -- nie,
  Lecz z_u -- ża -- le -- niem Je -- zu Chry -- ste Pa -- nie.
}}
\addlyrics { \small {
  Ca -- ło -- wać cięż -- kie i nie -- znoś -- ne ra -- ny:
}}


Zbliżam się ktobie Jezu mój kochany,
Całować ciężkie i nieznośne rany:
Nie tak jak Judasz który na wydanie,
Lecz z użaleniem Jezu Chryste Panie.

Całuję prawą twoją Jezu rękę,
Byś mnie nie oddał na piekielną mękę:
Całuję oraz lewą rękę twoją,
Byś zbawić raczył grzeszną duszę moją.

Zbliżam się sercem i do twego boku,
Nie daj na zgubę mnie z swego wyroku:

Padam do twojej prawej nogi Chryste,
Niechże łzy płyną z oczu mych rzęsiste.

Padam i do twej Jezu lewej nogi,
Którą ci zranił okrutnie gwóźdź srogi:
Padam pokornie i do krzyża twego,
Na którym wisisz dla mnie mizernego,

O Jezu drogi! Jezu mój kochany!
Zgładź grzechy moje przez twe święte rany,
Przyrzekam że cię więcej nie obrażę,
Że się wprzód na śmierć niż na grzech odważę.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).