Śpiewnik kościelny/Wysłuchaj Stwórco

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Wysłuchaj Stwórco
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni postne I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ III.
Z łacińskiego: Audi benigne.  \relative d {
   \clef "tenor"
   \key d \minor
   \time 3/4

   \autoBeamOff

   d cis d | f2 d4 | e2 cis4 | d2. | d4 e f | \break
   g2 e4 | f2 d4 | c2. \bar "|." c4 d e | f2 d4 | e2 f4 | \break
   g2. | d4 g2 | e4 f2 | d4 e2 | cis4 d2 \bar "|." s2.
  }
  \addlyrics { \small {
   Wy -- słu -- chaj Stwó -- rco ła -- ska -- wy,
   Próśb na -- szych ze łza -- mi spra -- wy,
   W_po -- ście tym czter -- dzie -- sto -- dnio -- wym,
   Wzru -- szo -- nych u -- czu -- ciem no -- wem.
  } }


Wysłuchaj Stwórco łaskawy,
Prośb naszych ze łzami sprawy,
W poście tym czterdziestodniowym,
Wzruszonych uczuciem nowem.

Ty przenikasz serc skrytości,
I znasz sił naszych słabości:
Wracającym do zbawienia,
Udziel łaskę odpuszczenia.


Do wielu się grzechów znamy,
Odpuść gdy je wyznawamy:
Dla chwały twego Imienia,
Ulecz nasze osłabienia.

Spraw aby to grzeszne ciało,
Tak się postem umartwiało,
Iżby i dusza od winy,
Wolną była z tej przyczyny.

Daj Trójco błogosławiona,
Jedności nierozdzielona,
Aby się posty twym wiernym,
Stać mogły skarbem niezmiernym.
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).