Śpiewnik kościelny/W żłobie leży

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł W żłobie leży
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ III.

[1]


\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

c8 c f4 f |
e8 f g4 g |
\stemDown a8 bes c4 bes |
\stemUp a8 g f2 
\bar ":|:" 
f8 e d4 d |
g8 f e4 c |
a'8 g f4 f |
bes8 a g4 g |
\stemDown a8 bes c4 bes |
\stemUp a8 g f2
\bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
W_żło -- bie le -- ży, któż po -- bie -- ży,
Ko -- len -- do -- wać ma -- łe -- mu,
Pa -- stu -- szko -- wie przy -- by -- waj -- cie,
Je -- mu wdzię -- cznie przy -- gry -- waj -- cie,
Ja -- ko Pa -- nu na -- sze -- mu. 
} }
\addlyrics { \small {
Je -- zu -- so -- wi Chry -- stu -- so -- wi,
Dziś do nas ze -- sła -- ne -- mu?
} }
\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

c8
^\markup { MELODYJA DRUGA. }
c f4 a |
g8 f g4 bes |
\stemDown a8 bes c4 bes |
\stemUp a8 g f2 
\bar ":|:" 
\stemDown c'4. bes8 a a |
d c bes[ a] bes4 |
bes4. a8 bes g |
\stemDown c8 bes a[ g] a4 |
\stemUp f8 e d4 \stemDown bes' |
\stemUp a8 g f2
\bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
W_żło -- bie le -- ży, któż po -- bie -- ży,
Ko -- len -- do -- wać ma -- łe -- mu,
Pa -- stu -- szko -- wie przy -- by -- waj -- cie,
Je -- mu wdzię -- cznie przy -- gry -- waj -- cie,
Ja -- ko Pa -- nu na -- sze -- mu. 
} }
\addlyrics { \small {
Je -- zu -- so -- wi Chry -- stu -- so -- wi,
Dziś do nas ze -- sła -- ne -- mu?
} }

\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

f8
^\markup { MELODYJA TRZECIA. }
a c4 c |
\stemDown d8 d bes4 d |
c8 c a4 bes |
c8 c a2 
\bar ":|:" 
\stemUp f8 \stemDown f' f4( e16)[d c8] |
d8 d d4( c8)[ bes] |
c8 c c4( bes8)[ a] |
c8 a a4 g |
bes4. g8 a bes |
c8 c a2
\bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
W_żło -- bie le -- ży, któż po -- bie -- ży,
Ko -- len -- do -- wać ma -- łe -- mu,
Pa -- stu -- szkowie przy -- by -- wajcie,
Je -- mu wdzięcznie przy -- gry -- waj -- cie,
Ja -- ko Pa -- nu na -- sze -- mu. 
} }
\addlyrics { \small {
Je -- zu -- so -- wi Chry -- stu -- so -- wi,
Dziś do nas ze -- sła -- ne -- mu?
} }W żłobie leży, któż pobieży,
Kolendować małemu,
Jezusowi Chrystusowi,
Dziś do nas zesłanemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie.przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami,
Za wami pospieszymy,,[2]
A tak tego maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszymy.

Najprzód tedy niechaj wszędy,
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości;
Jego tedy przywitajmy,
Z Aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!

Witaj Panie, cóż się stanie,
Że rozkoszy niebieskie

Opuściłeś, a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła,
Pod nieba Empirejskie.

Czem w żłobeczku nie w łóżeczku,
Na siankuś położony?
Czem z bydlęty nie z Panięty,
W stajni jesteś złożony?
By człek sianu przyrownany,
Grzesznik bydlęciem nazwany,
Przezemnie był zbawiony.

Twoje państwo i poddaństwo,
Jest świat cały o Boże;
Tyś polny kwiat, czemuż cię świat
Przyjąć nie chce choć może?
Bo świat doczesne wolności
Zwykł kochać, mnie zaś z swej złości,
Krzyżowe ściele łoże.

W Ramie[3] głosy pod niebiosy,
Wzbijają się Racheli,
Gdy swe Syny bez przyczyny,
W krwawej widzi kąpieli!
Większe mnie dla nich kąpanie,
W krwawym czeka oceanie,
Z kąd niebo będą mieli.

Trzej Królowie Monarchowie
Wschodni kraj opuszczają.
Serc ofiary z trzema dary,
Tobie Panu oddają;

Darami się kontentujesz,
Bardziej serca ich szacujesz,
Za co niech niebo mają.


Przypisy

  1. Znak taki położony przy melodyi, gdy ich jest dwie lub trzy do jednej pieśni, wskazuje która z niech jest pospoliciej używana.
  2. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku — zdublowany przecinek.
  3. Rama było miasteczko w Ziemi świętej w pokoleniu Benjamin.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).