Śpiewnik kościelny/Psalmy nieszporne

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Msza VII za umarłych Psalmy nieszporne Hymn nieszporny
Msza VII za umarłych Psalmy nieszporne Hymn nieszporny

NIESZPORY.W Kościołach Parafijalnych wiejskich, Nieszpory pospolicie odprawują się po łacinie tak jak w Chórze. Po zaczęciu przez celebrujqcego Deus in adjutorium, Organista przy organie śpiewając Antyfony, Psalmy i t. d. chór zastępuje. W niektórych zaś w miejsce psalmów, lud śpiewa Litaniją o Imieniu Jezus, a gdzieniegdzie nawet, lud śpiewa Psalmy, Hymn i t. d. po polsku; Celebrans zaś Deus in adjutorium, Capitulum etc. po łacinie: który to sposób tu się załącza. Psalmy mogą być śpiewane podług jednej lub drugiej Melodyi.


PSALM 109.
Dixit Dominus Domino meo.


Rzekł Pan Panu memu:
siedź po prawicy mojej.


Aż położę nieprzyjacioły twoje,
podnóżkiem nóg twoich.
Łaskę mocy twojej wypuści Pan z Syonu:
panuj w pośród nieprzyjaciół twoich.
Przy tobie przodkowanie w dzień możności twojej, w jasnościach świątości:
z żywota przed jutrzenką zrodziłem cię.
Przysiągł Pan a nie będzie mu żal:
ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedechowego.
Pan po prawicy twojej,
poraził w dzień gniewu swego króle.
Będzie sądził narody, napełni upaści:
potłucze głowy wielu na ziemi.
Z strumienia na drodze pić będzie:
dla tego wywyższy głowę.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi świętemu.
Jak była na początku i teraz i zawsze,
i na wieki wieków, Amen.


PSALM 110.
Confitebor tibi Domine.

Będęć wyznawał Panie wszystkiem sercem mojem:
w radzie sprawiedliwych i w zgromadzeniu.
Wielkie sprawy Pańskie,
doświadczone we wszystkiem upodobaniu jego.


Wyznanie i wielmożność dzieło jego:
a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
Uczynił pamiątkę dziwów swoich, miłosierny a litościwy Pan:
dał pokarm tym którzy się go boją.
Pamiętać będzie wiecznie na testament swój:
moc uczynków swoich oznajmi ludowi swemu.
Aby im dał dziedzictwo poganów:
uczynki rąk jego prawda i sąd.
Pewne są wszystkie przykazania jego: utwierdzone na wieki wieczne: uczynione w prawdzie i w prawości.
Posłał odkupienie ludowi swemu:
postanowił na wieki testament swój.
Święte i straszne Imie jego:
początek mądrości bojaźń Pańska.
Wyrozumienie dobre wszystkim którzy je czynią:
chwała jego trwa na wiek wieku.
Chwała Ojcu i t. d.


PSALM 111.
Beatus vir.


Błogosławiony mąż który się boi Pana:
w przykazaniu jego będzie się kochał wielce.
Możne na ziemi będzie nasienie jego:
naród prawych będzie błogosławiony.
Sława i bogactwa w domu jego:
a sprawiedliwość jego trwa na wiek wieków.
Weszła w ciemnościach światłość prawym:
miłościwy, miłosierny i sprawiedliwy.
Rozkoszny człowiek który się zlituje i pożycza, będzie miarkował mowy swe z rozsądkiem:
bo na wieki nie będzie poruszon.

W wiecznej pamiątce będzie sprawiedliwy:
nie będzie się bał posłuchu złego.
Gotowe serce jego nadzieję mieć w Panu, umocnione jest serce jego:
nieporuszy się aż wzgardzi nieprzyjacioły swemi.
Rozproszył, dał ubogim: sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku:
róg jego wywyższy się w chwale.
Grzesznik ujrzy i będzie się gniewał, będzie zgrzytał zęboma swemi a będzie schnął;
żądza niezbożnych zaginie.
Chwała Ojcu i t. d.


PSALM 112.
Laudate pueri Dominum.


Chwalcie dzieci Pana:
chwalcie Imie Pańskie.
Niechaj będzie Imie pańskie błogosławione,
odtąd i aż na wieki.
Od wschodu słońca aż do zachodu,
chwalebne Imie Pańskie.
Wysoki nad wszystkie narody Pan,
a nad niebiosa chwała jego.
Któż jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości,
a na nizkie rzeczy patrzy na niebie i na ziemi?
Podnoszący z ziemie nędznego:
a z gnoju wywyższając ubogiego:
Aby go posadził z książęty,
z książęty ludu swego.
Który czyni iż niepłodna mieszka w domu,
matka synów wesoła.
Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 116.
Laudate Dominum omnes gentes.


Chwalcie Pana wszyscy pogani:
chwalcie go wszyscy narodowie.
Bo się umocniło nad nami miłosierdzie jego:
a prawda Pańska trwa na wieki.
Chwała Ojcu i t. d.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).