Śpiewnik kościelny/Msza przy ciele umarłego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Msza za umarłych Msza przy ciele umarłego Psalmy nieszporne
Msza za umarłych Msza przy ciele umarłego Psalmy nieszporne

MSZA
Przy ciele umarłego.


Na Introit.
Melodyja następująca lub ze Mszy: O Boże przedwieczny.

\relative c'{
   \clef tenor

   \autoBeamOff

   \stemDown a2 c | e4 d c b | a2 c | e4 d c b | \break
   e4 e d2 | c b \bar "|:" e2 e | e4 d e f e | \break
   d2 d | d4 c e d | c e d2 | c b \bar ":|" \break
}
\addlyrics{ \small {
Przy tem mar -- twem cie -- le,
Zło -- żo -- nem w_ko -- ście -- le,
Two -- je -- go słu -- gi:
Bła -- ga -- my cię Pa -- nie,
Po -- każ zmi -- ło -- wa -- nie,
Od -- puść mu dłu -- gi.
} }
\addlyrics{ \small {
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
Zmar -- łej twej _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ jej _ _
} }

Ty tylko każdego — Z miłosierdzia twego,
Zbawiasz o Boże.

Na Graduał.

Na Graduał śpiewa się: Dzień on, str. 908. lub co następuje:

Wierzymy O Panie — Ciała zmarlwycbwstanie,
W dzień ostateczny,
Spraw by i to ciało — W chwale zmartwychwstało,
Na żywot wieczny,

Dusza

twego
twojej

sługi — Jeźli jakie długi,
Ma pozostałe,

Spłać je najświętszemi — Zasługami twemi,
A daj jej chwałę.

Niechaj cię z święlemi — Sługami wiernemi,
Uwielbia w niebie,
Wszak gdy w ciele była — Wiernie ci służyła,
Wierzyła w ciebie.

To nasze błaganie — Płaczliwe wzdychanie,
Niechaj cię wzruszy,
Boże miłosierny — Daj odpust zupełny,
Tej grzesznej duszy.

Offertorium, Sanctus i. t. d. bierze się ze Mszy poprzedzającej, Melodyja jak tu na Introit.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).