Śpiewnik kościelny/Cieszmy się i pod niebiosy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Cieszmy się i pod niebiosy
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ V.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

c4 c c8[ a] f4 |
e f g \stemUp a |
\stemDown bes bes d8[ c] bes4 | \break

\stemUp a4 g a bes \bar ":|"
g4 g  bes8[ a] g4 |
a4 g \stemDown a8[ bes] c4 | \break

\stemUp g4 g bes8[ a] g4 |
a4 g \stemDown a8[ bes] c4 |
d4 c8 bes \stemUp a4. g8 | \break

g4 f2 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Ciesz -- my się i pod nie -- bio -- sy
Wznoś -- my ra -- zem mi -- łe gło -- sy:
Bij -- cie w_ko -- tły, w_trą -- by graj -- cie,
A Je -- zu -- sa przy -- wi -- taj -- cie,
No -- wo na -- ro -- dzo -- ne -- go.
} }
\addlyrics { \small {
Bo we -- so -- ła dziś no -- wi -- na,
Czy -- sta Pan -- na ro -- dzi Sy -- na.
} }


Cieszmy się i pod niebiosy
Wznośmy razem miłe głosy:
Bo wesoła dziś nowina,
Czysta Panna rodzi Syna.
Bijcie w kotły, w trąby grajcie,
A Jezusa przywitajcie,
Nowonarodzonego.
 
Złożyła go na sianeczku,
Między bydlęty w żłobeczku:
Aniołowie go witają,
Chwałę z wysoka śpiewają.
Bijcie w kotły, i t. d.

Pasztuszkowie na znak dany,
Znalazłszy Pana nad Pany,
Z pociechą serca witają,
Bogiem go swoim wyznają.
Bijcie w kotły, i t. d.

Trzej Królowie ode wschodu,
Z darami swego narodu,
Do Betleem pospieszają,
Pokłon i dary mu dają.
Bijcie w kotły, i t. d.

I my go też przywitajmy,
I wesoło zaśpiewajmy:
Witaj śliczne niewinniątko,
Zesłane z nieba dzieciątko.
Bijcie w kotły, i t. d.

Tyś jest Synem najwyższego,
Tyś Panem świata całego:
Przez twe święte narodzenie,
Odpuść grzechy, daj zbawienie.
Bijcie w kotły, i t. d.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).