Śniło się Marysi Na łóżku leżącéj

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Śniło się Marysi na łóżku leżącéj
Podtytuł 230. z p. Kozielskiego.
Rozdział Pieśni miłosne, a. poważne
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wydania 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
wyk. trad. Iwona Wylęgała z Krapkowic
realiz. Borys Kozielski

230.[1]
z p. Kozielskiego.
 
\relative b' {
\time 3/4
\set Staff.midiInstrument = #"flute"
\key f \major
\autoBeamOff
c4 a \stemUp bes | \stemNeutral c a \stemUp bes | \stemNeutral c8 c f4 (e8) d |d8 c c2 | g8 a \stemUp bes4 \stemNeutral g 
\break
a8 [bes] c4 c |  d8 c16 [bes] a4 g | g8 [f] f2
\bar "|."
s
}
\addlyrics { 
Śni -- ło się Ma -- ry -- si na łó -- żku le -- żą -- -- céj, _ 
że jej Ja -- siek u -- to -- nął przez mo -- rze pły -- ną -- cy.
}
\midi {
\tempo 4 = 100 
}

Śniło się Marysi
Na łóżku leżącéj,
Że jej Jasiek utonął
Przez morze płynący.

Rybacy, rybacy,
Przez Boga żywego!
Czyście wy nie widzieli
Jasinka mojego?

Widzieli, widzieli,
Ale nieżywego,
W środku morza płynącego,
Mieczem przebitego.

Skoczyła Marysia
Z brzega wysokiego,
I wyrwała miecz ostry
Z boku Jasiowego.

Wyrwała, wyrwała,
I w siebie go wbiła!
Przypatrzcie wszystkie panny,
Jako go lubiła!
Przypisy

  1. Pieśni podobne znajdują się u: Paulego P. l. P. w Galic. str. 94, Wojcikiego P. l. B. Chr. I, str. 66, Kolberga P. l. P. I, 133, 9, i (do słowa) Konopki P. l. kr. str. 122.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.