Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 grudnia 1997 r. - sygn. akt K. 2/97

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO • z dnia 22 grudnia 1997 r. • Sygn. akt K. 2/97
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 22 grudnia 1997 r.
Sygn. akt K. 2/97

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., nr 159, poz. 1077.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Sokolewicz – przewodniczący,

Lech Garlicki,

Stefan Jaworski – sprawozdawca,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

Marian Zdyb,

Joanna Szymczak – protokolant,

po rozpoznaniu na rozprawie 22 grudnia 1997 r. sprawy z wniosku Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawców, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora Generalnego oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o stwierdzenie zgodności art. 17 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110) w drugiej części zdania tego przepisu; z art. 1, art. 67 ust. 2, art. 68 i art. 69 ust. 2 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.), a obecnie odpowiednio z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także z art. 64 ust. 2 tej Konstytucji,

o r z e k a:
Art. 17 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110) w części stanowiącej, iż “nie dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy (tekst jednolity z 1991 r. Dz.U. Nr 117, poz. 511; zm.: z 1992 r. Nr 102, poz. 518; z 1993 r. Nr 132, poz. 634; z 1994 r. Nr 140, poz. 768)” jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wojciech Sokolewicz

Lech Garlicki

Stefan Jaworski – sprawozdawca

Jadwiga Skórzewska-Łosiak

Marian Zdyb