Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2000 r. sygn. akt K. 16/99.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO • z dnia 17 października 2000 r. • Sygn. akt K. 16/99.
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 17 października 2000 r.
Sygn. akt K. 16/99.

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2000 r., nr 88, poz. 989.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wiesław Johann – przewodniczący,

Zdzisław Czeszejko-Sochacki,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Lech Garlicki,

Krzysztof Kolasiński – sprawozdawca,

Lidia Banaszkiewicz – protokolant,


po rozpoznaniu na rozprawie 17 października 2000 r. sprawy z wniosku grupy posłów na Sejm RP, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej i Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności:

1) art. 58 ust. 8 ustawy z dnia 22 marca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 86, poz. 433 ze zm.) z art. 92 ust. 1 oraz z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
2) § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych (Dz.U. Nr 32, poz. 141 ze zm.) z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

o r z e k a:

1. Art. 58 ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 86, poz. 433; zm.: Nr 141, poz. 692; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 80, poz. 506, Nr 106, poz. 678; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 86, poz. 964, Nr 93, poz. 1063; z 2000 r. Nr 6, poz. 70) jest zgodny z art. 92 ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych (Dz.U. Nr 32, poz. 141; zm.: z 1998 r. Nr 58, poz. 1044) rozumiany jako nie wykluczający możliwości wystąpienia z wnioskiem o zakup kwatery stałej w każdym czasie w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w pkt. 1, jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wiesław Johann

Zdzisław Czeszejko-Sochacki

Teresa Dębowska-Romanowska

Lech Garlicki

Krzysztof Kolasiński