Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2009 r. sygn. akt P 105/08

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO • z dnia 15 grudnia 2009 r. • Sygn. akt P 105/08.
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 15 grudnia 2009 r.
Sygn. akt P 105/08.

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 r., nr 218, poz. 1703.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski – przewodniczący,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Mirosław Granat,

Marian Grzybowski,

Mirosław Wyrzykowski – sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 grudnia 2009 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Opolu:

czy art. 647, art. 6471 § 4 i art. 658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) są zgodne z art. 2 Konstytucji,
o r z e k a:

Art. 647, art. 6471 § 4 i art. 658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Marek Kotlinowski

Maria Gintowt-Jankowicz

Mirosław Granat

Marian Grzybowski

Mirosław Wyrzykowski