Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 1997 r. - sygn. akt K 13/97

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO • z dnia 15 grudnia 1997 r. • Sygn. akt K. 13/97.
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 15 grudnia 1997 r.
Sygn. akt K. 13/97.

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., nr 157, poz. 1039.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Błażej Wierzbowski – przewodniczący,

Zdzisław Czeszejko-Sochacki – sprawozdawca,

Stefan Jaworski,

Krzysztof Kolasiński,

Ferdynand Rymarz,

Joanna Szymczak – protokolant,

po rozpoznaniu 15 grudnia 1997 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rady Gminy Bojszowy z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego o stwierdzenie:

zgodności art. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 149, poz. 704) z art. 1 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426; zm.: z 1995 r. Nr 38, poz. 184, Nr 150, poz. 729; z 1996 r. Nr 106, poz. 488),
o r z e k a
Art. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 149, poz. 704) jest zgodny z art. 2 i z art. 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz.483).
Błażej Wierzbowski

Zdzisław Czeszejko-Sochacki

Stefan Jaworski

Krzysztof Kolasiński

Ferdynand Rymarz