Testament Piotra Wielkiego czyli zamiary Moskali zawojowania całego świata

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Hieronim Derdowski
Tytuł Testament Piotra Wielkiego czyli zamiary Moskali zawojowania całego świata
Wydawca Hieronim Derdowski
Data wyd. ok. 1890
Druk Hieronim Derdowski
Miejsce wyd. Winona
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


Testament Piotra Wielkiego
— czyli —
ZAMIARY MOSKALI
zawojowania całego świata.
WYDAŁ I DRUKOWAŁ
Hieronim Derdowski
59 E. 2nd Str.
WINONA, MINN.

Testament Piotra Wielkiego.

Dążenie Rosyi do opanowania Bułgaryi, w dalszym ciągu Serbii, a nawet Rumunii, aby po ich ujarzmieniu dostać się do upragnionego celu, do zajęcia Carogrodu, tej pięknej stolicy państwa dawnego bizantyńskiego, coraz więcej otwiera oczy Europie, co ją czeka, gdyby ów wielki zamiar carów miał się udać. Przywodzi to na myśl dawno znany, zapomniany i znów w pamięci ludom europejskim odświeżany testament pierwszego założyciela potęgi carów rosyjskich, owego Piotra Wielkiego, który dążył do władzy nad całą Europą.
Testament ten, czyli rady dla spadkobierców tronu rosyjskiego, spisany przez Piotra W. leżał i do tąd leży starannie zachowany w archiwach tajnych carskich i nikt nie byłby się istnienia jego domyślił, gdyby nie Francuz, Gailladet, któremu udało się dotrzeć do tego dokumentu i zrobić zniego odpis.
Ow odpis zachowany jest w archiwach ministerstwa spraw zewnętrznych w Paryżu i nosi napis: „Odpis planu do zawładnięcia Europą pozostawionego przez Piotra W spadkobiercom tronu rosyjskiego, a złożonego w archiwach pałacu w Peterchofie pod Petersburgiem.
Oto jego treść: „W imię Przenajświętszej, Niepodzielnej Trójcy. My Piotr, car i samodzierzca wszech Rosyi potomkom naszym i następcom tronu i władzy nad narodem rosyjskiem wiadomem czynimy i polecamy“...
Tu Piotr I wywodzi, że podług jego przekonania, naród rosyjski przez Opatrzność powołany jest do zawładnięcia Europą, a to z tego powodu, że wszelkie inne narody europejskie przestarzały się i gwałtownym krokiem dążą do upadku, a ztąd łatwo mogą być podbite przez naród młody, pełen sił i rozrostu, jakim jest naród rosyjski. To zalanie narodów europejskiego zgniłego zachodu przez młody ów naród rosyjski porównuje car Piotr z co rok się powtarzającym zalewem Nilu w Egipcie, który to zalew nadaje ziemi siłę do wytwarzania nowych płodów rólnych.
Car Piotr spadkobiercom swoim na tronie podaje punkta do rozwagi, tak jak Mojżesz ludowi izraelskiemu pozostawił pamiętne tablice przykazań swoich. Punkta te są następujące:
1. Naród rosyjski utrzymywany być winien w stanie ciągłej gotowości do wojny, aby każdej chwili mógł wyzyskać korzystny pokój przez wojnę, a w pokoju tym mógł się przygotowywać na przyszłe wojny w interesie powiększenia państwa.
2. Wszelkiemi sposobami ściągać należy najzdatniejszych wodzów i uczonych mężów ze świata, aby Rosya ponad wszystkie narody słynęła.
3. Przy każdej sposobności należy brać udział we wszelkich zatargach pomiędzy innemi narodami europejskiemi, a przedewszystkiem w Niemczech.
4. Polskę należy trzymać bezustannie w rozdwojeniu, w pochlebianiu jednym przeciwko drugim; na sejmy należy wpływać przekupstwem, jednaniem sobie stronników, i opiekowaniem się nimi, aby nigdy do zgody nie doszło, wojska rosyjskie należy pod wszelkiemi pozorami nasyłać do Polski i tam je pozostawiać załogą. Gdyby rządy ościenne przeszkadzać miały tym zamiarom, należy je ułagodzić, Polskę podzielić, a potem starać się, aby części kraju tego innym rozdane napowrót odebrać.
5. Szwecyą należy draźnić, zmusić ją do wypowiedzenia wojny, aby mieć pozór do jej ujarzmienia. W tym celu należy ją poróżnić z Danią i z Brandenburgią aby ją osłabić.
6. Żon dla książąt panujących rosyjskich szukać należy przedewszystkiem w Niemczech, aby tam zyskać wpływy coraz większe.
7. Z Anglią utrzymywać należy przymierze i handel. Państwo to nas najwięcej interesuje dla tego, że mu możemy oddawać nasze surowe płody i drzewo za jego złoto, a przytem nasi kupcy majtkowie od Anglików wyuczą się handlu i żeglugi morskiej.
8. Rozszerzać należy granice ku północy wzdłuż morza Bałtyckiego i ku południowi wzdłuż morza Czarnego.
9. Należy się przybliżać coraz więcej ku Carogrodowi i ku Indyom. Tam zapanowawszy można zostać panem świata. Dla tego należy ciągle toczyć wojny z Turkiem i Persami; nad morzem Czarnem zakładać należy porty i przystanie powoli zagarnąć całe to morze tak samo, jak morze niemieckie. Persyą należy osłabiać i przybliżyć jej upadek, aby handel cały wschodni skierować przez Syryą i wysunąć ku Indyom, gdzie jest główne siedlisko handlu świata całego; skoro tam Rosya zapanuje, to złoto angielskie nie będzie jej już potrzebne.
10. Starać należy o sojusz z Austryą, dla tego trzeba ją łudzić dozwoleniem i protogowaniem panowania nad całemi Niemcami. Austryi należy także wystawić konieczność wypędzenia Turków z Europy, a gdyby miała zazdrościć zabranego przez Rosyą Carogrodu, natenczas należy jej ofiarować jakie wynagrodzenie w nowych państwach, któreby jej potem można odebrać, lub też wewikłać ją w jaką wojnę z państwem ościennem.
11. Wszystkie ludy schizmatyckie należy pociągnąć ku sobie, ofiarować im protekcyą, aby miały oparcie w Rosyi, a wtedy one same osłabią kraje, do których dotąd należą.
12. Po podziale Szwecyi, po zwyciężeniu Persyi, podbiciu Polski, zawładnięciu Turcyą i opanowaniu mórz wyżej wskazanych, należy zrobić sekretną propozycyą dworowi francuzkiemu a potem wiedeńskiemu, skoro jeden i drugi propozycye przyjmą, natenczas należy pochlebiać ich ambicyi, potem jednemu służyć przysługą a drugi zniszczyć, a w końcu ujarzmić tę potęgę, która pozostała zwycięzką, co będzie łatwem, gdyż Rosya naówczas już będzie zbyt silną, aby jej się nie miało udać to, do czego dąży ostatecznie, do zawładnięcia Europą. W ten sposób może i musi być Europa pokonaną!“
Jeśli się rozpatrzymy w dziejowych wypadkach, to przyznać musimy, że następcy Piotra Wielkiego, carowie rosyjscy, w kierowaniu państwem rosyjskiem nie o wiele zboczyli od kierunku wskazanego im przez owego testatora. Polska stała się łupem Rosyi, związki rodzinne domu panującego tak ścisłe istnieją z wszystkiemi nieomal książętami niemieckimi, jak dalej iść nie można. Dalsze plany w opanowaniu morza Czarnego, Carogrodu, a z nim cieśniny Bosforu, ściga Rosya z żelaznym uporem, pytanie wielkie czy nie pójdzie dalej w zamierzonym kierunku? Czas pytanie to rozwiąże.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Hieronim Derdowski.