Sprawozdanie Paula Gröllmusa z naprawy wieży kościelnej w Przemkowie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Sprawozdanie Paula Gröllmusa z naprawy wieży kościelnej w Przemkowie
Sprawozdanie Paula Gröllmusa z naprawy wieży kościelnej w Przemkowie

Na chwałę Boga wszechmocnego i stałej pamięci tematu.

Przemków, 13 sierpnia 1880 roku


W czasie podjętej w tym roku 15 lipca naprawy wieży kościelnej otrzymała ona dwa gzymsy, jeden dla zwieńczenia ośmiokąta, drugi dla zwieńczenia czworokąta; poza tym wieża została na nowo otynkowana oraz ściągnięto również główkę wieńczącą wieżę z chorągiewką i krzyżem w celu odnowienia złocenia, które po raz ostatni przeprowadzone było w 1819 roku. Zdjęcie główki nastąpiło 26 lipca, w święto świętej Anny. Po otworzeniu tejże główki w środku, w pudełku z blachy miedzianej znalezione zostały następujące rzeczy:

1) Druk zatytułowany: „Wylew Bobru w Żaganiu 15 czerwca 1804 roku”

2) Dokument datowany: „Przemków, 12 grudnia 1804 roku, podpisany Hellcher.”

3) Dokument datowany: „Przemków, 22 listopada 1817 roku, podpisany Tschörn, obecny proboszcz, Böttcher, doradca prawny”.

4) Zamkniętą paczuszkę w opakowaniu z papieru z pieczęcią dworu pańskiego von Bibran, w której znajdowało się 21 monet z początku wieku wraz z kawałeczkiem metalu.

Wspomniane wyżej opakowanie z papieru zostało ponownie zamknięte i opatrzone kościelną pieczęcią. Wszystkie wyżej wspomniane przedmioty zostały dzisiaj z powrotem włożone do główki razem z leżącym przed oczyma dokumentem i „Śląską Gazetą Ludową”, niegdyś głównym organem katolików na Śląsku, po tym, jak główka, chorągiewka i krzyż zostały na nowo pozłocone przez malarza i pozłotnika Lehnharda z Chocianowa. Kosztowało to 171 marek.

Główka razem z chorągiewką i krzyżem została założona przez cieśli Wilh. Bertholda z Przemkowa i Klese z Łężc.

Podaję tutaj jeszcze do wiadomości dla przyszłego pokolenia, że kościół katolicki i gmina parafialna wraz z wszystkimi należącymi do parafii miejscowościami, a mianowicie: Wysoką, wcześniej kościołem głównym, teraz kościołem filialnym, Wilkocinem, gminą zamkową, Młynowem, Łężcami, Krępą, Szklarkami, Piotrowicami, Studzianką, Pogorzelcami, Baierhaus, Neidhart, domami na bagnach koło Łężc, Karpiami i Młynikiem liczy 253 dusze, tj. ok. 100 mniej jak wcześniej, przy przejmowaniu probostwa 27 listopada 1867 roku przez niżej podpisanego proboszcza; jest to spowodowane tym, że łączna liczba mieszkańców bez przerwy się zmniejsza, a mianowicie na skutek zgonów i emigracji całych rodzin. Poza tym, księga metrykalna chrztów i zgonów miejscowego probostwa wykazuje także od wielu lat nie tylko większą liczbę zgonów nad narodzinami, lecz wskazuje także szczególną umieralność wśród dzieci w ich pierwszych latach życia, tak, że liczba dzieci szkolnych z 65 w roku 1867 spadła w roku 1880 do 27 i na przykład na Wielkanoc 1880 roku nie zostało zgłoszone do przyjęcia do szkoły żadne dziecko.

Obecnym proboszczem jest Paul Gröllmus, urodzony 16 grudnia 1828 roku w Frankenstein na Śląsku, nauczycielem i kantorem jest Hermann Athenhöfer, który objął to stanowisko 1 marca tego roku, po tym, jak jego poprzednik Johan Bernhard zajmował to stanowisko przez 41 lat i który zmarł w październiku 1879 roku. Zarząd kościoła wybrany na podstawie państwowej ustawy o zawiadywaniu majątkiem dla kościołów, kaplic itd. z dnia 20 czerwca 1875 roku składa się obecnie z wyżej wymienionego proboszcza i następujących członków:

1) Dyrektora książęcej huty, pana Suren, przewodniczącego i reprezentanta patronatu.

2) Mistrza farbiarskiego, pana Jos. Schneidera, zastępcy przewodniczącego

3) Właściciela młynów, pabna Steph. Müllera, skarbnika kasy kościelnej.

4) Mistrza kominiarskiego, pana Joh. Kornera

5) Właściciela cegielni, pana Jos. Röhr; wszyscy z Przemkowa

Natomiast przedstawicielstwo gminy składa się obecnie z następujących członków:

1) Ernest Kühn, cieśla i chałupnik w gminie zamkowej

2) Franz Deutschmann, chałupnik we wsi Pogorzelec

3) Robert Feind, chałupnik we wsi Łężce

4) August Bader, chałupnik z Górczyna (Huta) – Młynowa

5) Carl Wähle, mistrz szklarski z Przemkowa, jednocześnie przewodniczący

6) Wilh. Wähle, mistrz szklarski z Przemkowa

7) Edward Kühn, mistrz rzeźnictwa z Przemkowa

8) August Schaifer, książęcy pomocnik leśniczego w Adelaidenau

9) August Hermann, książęcy stangret przyboczny z Przemkowa

10) Heinrich Scholz, zdun z Przemkowa

11) August Kühn, cieśla w gminie zamkowej

12) Wilh. Exner, książęcy dzierżawca browarni z Przemkowa.

Patronką kościoła, probostwa i szkoły jest: Jej Wysokość, owdowiała księżna Adelajda von Schleswig – Holstein – Sondenburg – Augsburg, z domu księżna von Hohenzlohe – Langburg, która na zamku w Przemkowie prowadzi opiekuństwo nad małoletnim dziedzicem po zmarłym 14. stycznia tego roku w Wiesbaden księciu Fryderyku von Szleswig – Holstein.

Przyszłym patronem jest Jego Wysokość książę Ernest Guenther von Schleswig – Holstein, który obecnie jest jeszcze małoletni, jednak już w tym miesiącu skończy 17 rok życia.

Patronem z Wysokiej, kościoła filialnego a wcześniejszego kościoła głównego jest: Jaśnie Wielmożny, Przewielebny Książę Metropolita z Wrocławia Heinrich Förster, który w następstwie ustanowionych przez państwo od 1874 roku polityczno – kościelnych ustaw został zawieszony w piastowaniu urzędów kościelnych przez nowoustanowiony trybunał państwowy i od tego czasu stale zamieszkuje w swojej austriackiej części biskupstwa w Johannisberg,

Koszty naprawy wieży oszacowano na 1617 marek 19 pfenigów. Nadto państwowy zarząd majątku książęco – metropolitalnej stolicy we Wrocławiu na prośbę gminy dołożył kwotą w wysokości 900 marek a zarząd Patronatu 600 marek, podczas gdy do obowiązku gminy należało wystaranie się o brakującą resztę pieniędzy w wysokości 171 marek 19 pfenigów, wraz z kosztami zdjęcia, pozłocenia i ponownego założenia główki wieńczącej wraz z chorągiewką i krzyżem. W tym celu w gminie katolickiej zostały zebrane dobrowolne datki, które w chwili obecnej wynoszą już 370 marek i 25 pfenigów.

Z prośbą do naszego miłosiernego Pana Boga, że On ze względu na swojego wielce ukochanego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, weźmie wszystkich biorących udział przy remoncie wieży kościelnej pod swoją wszechmocną i łaskawą opiekę i znów wzmocni katolicką gminę kościelną i pozwoli jej się rozwijać i powiększać po wieczne czasy, obecny dokument zostanie zamknięty i podpisany przez proboszcza.

Gröllmus, proboszcz.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).